Oppdatering 08.05.20:

Har du helserelaterte spørsmål om koronaviruset Covid-19 må du ringe din fastlege. For generelle spørsmål, ring Folkehelseinstituttets koronatelefon 815 55 015 åpent fra kl 08.00 - 20.00.

Lenker som kan gi svar på det meste som er av sentrale føringer:

https://helsenorge.no/koronavirus

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus

https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/

Campingplasser/bobilplasser - endring av vedtak om stenging av sanitæranlegg, les mer her

 

Oppdatering 28. april:

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten trapper opp mot vanlig drift, les mer her

 

Oppdatering 24. april:

Oppfordring fra Aremark kommune om fritidsreiser, les mer her.

 

Oppdatering 16. april:

Det vises til vedtak om stenging av campingplasser.

Denne bestemmelsen videreføres fram til og med den 20.april.

Det samme gjelder forbudet om overnatting på egen fritidseiendom utenfor hjemkommune.

 

Oppdatering 07. april:

En pasient innlagt på Fosbykollen sykehjem har fått påvist Covid19- smitte, les mer her.

 

Oppdatering 03.april:

Aremark kommune vedtar umiddelbar stenging av campingplasser og bobilplasserfra kl 16.00 03.04.20, les mer her.

Fortsatt stengt skole og barnehage i Aremark - tidligste åpning er 20.april, les mer her 

 

Oppdatering 02.april:

Informasjon fra barnevernstjenesten i Aremark, les mer her

 

Oppdatering 28. mars:

En person i Aremark er bekreftet smittet av korona-viruset, les mer her.

 

Oppdatering 27.mars:

Utsetting og bruk av båter i vassdraget, les mer her.

 

Oppdatering 24. mars:

Det er per nå ikke påvist smitte i Aremark.

Aremark kommunes kriseledelse har besluttet å forlenge alle tiltak for å begrense smittespredning, les mer her.

 

Oppdatering 20. mars

Regjeringen iverksatte 19. mars forbud mot opphold på fritidseiendom utenfor egen hjemkommune, uten mulighet for dispensasjon, les mer her.

 

Oppdatering 18. mars

Oppdaterte råd og anbefalinger til all varehandel, inkludert dagligvarehandel. Les mer her

Se også Helsedirektoratet sin informasjonsside om koronavirus her

 

Oppdatering 17. mars

Det er per nå ikke påvist smitte i Aremark.

Fra i dag 17. mars skal alle som har vært i Sverige eller Finland i hjemmekarantene i 14 dager. I tillegg er det innført midlertidig grensekontroll. Les mer her.

Korona-sjekk: På denne siden kan du sjekke hvilke råd og tiltak som gjelder for deg i forhold til korona-viruset.

 

Oppdatering 16. mars

Det er per nå ikke påvist smitte i Aremark.

Alt av arrangementer, stevner og sammenkomster i kommunen stenges/avlyses, det vil ikke lenger være anledning til å gjennomføre private arrangementer med inntil 50 deltagere, som informert om tidligere.

Meråpent bibliotek i Aremark stenges.

Alle som føler seg syke skal holde seg hjemme, les Folkehelseinstituttets råd til befolkningen her og informasjon på helsenorge.no om hjemmekarantene og isolasjon.

Fra 17. mars skal alle som har vært i Sverige eller Finland også være i hjemmekarantene i 14 dager. Denne bestemmelsen har ikke tilbakevirkende kraft. Fra før skal alle som har vært utenlands ha hjemmekarantene i 14 dager fra den dagen de kommer hjem. Les mer om hjemmekarantene her

Det er ikke lov å oppholde seg på fritidseiendommer i Aremark, dersom man har folkeregistrert adresse i en annen kommune, jfr §5 Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 Det vil ikke bli gitt dispensasjon fra denne bestemmelsen.

Butikkene er risikoområder med tanke på smitteoverføring. Det er nå av største viktighet at man iverksetter gode smitteverntiltak, da butikkene vil være et sted der de fleste må gå før eller senere, les mer om strengere smitteverntiltak i matbutikker her

Regjeringen innfører strengere grensekontroll, les mer her

 

Oppdatering 15.mars

Aremark kommune ber innbyggere med helsefaglig bakgrunn, students mer her....er osv. registrere seg. Les mer her

Helsepersonell ansatt i Aremark som krysser landegrensen Les mer her

 

Oppdatering 13. mars

Det er pr nå ikke påvist smitte i Aremark. Vi vil legge ut info på hjemmesiden/Facebook så raskt vi kan hvis vi får påvist tilfeller med positiv svar. Men, så lenge det ikke står noe er vi fortsatt i den heldige situasjonen å ikke ha påvist smitte i kommunen.

Tilbudet på helsestasjonen endres, for å begrense/hindre smittespredning. Les mer om hvilke tilbud som opprettholdes og hvordan du skal forholde deg her

 

Oppdatering 12. mars

Aremark kommune setter kriseledelse, og blant annet skolen, barnehagen og Fosbykollen sykehjem stenges, les mer her

Aremark legekontor innfører nye tiltak for å unngå smittespredning ved legekontoret, les mer her

Med bakgrunn i Corona-pandemien, har ordfører besluttet at som et smitte begrensende tiltak ikke skal avholdes politiske møter i Aremark i tiden framover. I første omgang gjelder dette fram til og med påske.

 

Oppdatering 11. mars

Svømmehallen, Furulund og Aremarkhallen er stengt inntil videre som et forebyggende tiltak i forbindelse med Corona-viruset. Det innføres også besøksrestriksjoner ved Aremark rådhus og på Fosbykollen. Det vil si at kun nære pårørende for tiden kan komme på besøk til Fosbykollen. Dette gjelder fram til ny beskjed gis.

 

Oppdatering 9. mars

Foreløpig er det ikke oppdaget tilfeller av smittede i Aremark. Vi følger nøye med på Folkehelseinstituttets oppdateringer/anbefalinger og eventuelle endringer i smittesituasjonen.

Kommunens virksomheter arbeider nå med forberedelser på at vi også vil kunne få påvist smitte hos personer i Aremark, og vil kunne iverksette tiltak hvis det blir behov for det. 

Antall smittede i Norge er fortsatt økende, men det har foreløpig ikke vært noen som har blitt alvorlig syke. Erfaringene man har fra andre land, tilsier at barn får milde symptomer. Vi vil oppfordre alle til økt fokus på god håndhygiene i disse dager, slik at vi gjør det vi kan for å minimere smitterisiko fremover - også for andre typer virusinfeksjoner som nå er i omløp. 

Vis gjerne barn denne filmen fra Helsedirektoratet, som gir enkel og god forklaring for barn

https://www.youtube.com/watch?v=v1W249tl1vA&feature=youtu.be

 

Det viktigste en kan gjøre for å unngå å smitte andre og bli smittet selv – både når det gjelder influensavirus og koronavirus – er god hoste- og håndhygiene: 

 

 • Host og nys i et papirlommetørkle som kastes etter bruk. Har du ikke det er albuekroken et godt alternativ.
 • Vask hendene ofte og grundig, særlig når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon med et middel som inneholder alkohol, er et godt alternativ når en ikke får vasket hendene

 

Symptomer

Akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, kortpustethet, feber. For å regnes som mistenkt smittet må du i løpet av de siste 14 dagene før symptomdebut oppfylle minst ett av følgende kriterier:

 • Ha vært i et område med vedvarende spredning
 • Ha vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av koronavirus-infeksjon
 • Ha pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale eller har hatt tilsvarende nærkontakt med en person som er bekreftet syk med koronavirus-infeksjon (SARS-CoV-2)

 

Hva gjør du i Aremark dersom du har mistanke om at du er smittet?

Hvis du mistenker at du kan være smittet, ring Aremark legekontor på dagtid, legevakten på kveldstid og i helgene. Ikke møt opp hos lege eller på legevakten uten å ha avtalt dette med legen/legevakten. 

 • Aremark legekontor har telefonnummer 69199690. Gjelder det øyeblikkelig hjelp er telefonnummeret 69198446
 • Legevakten har telefon 116 117.
 • Folkehelseinstituttet har også en egen informasjonstelefon 815 55015 for generelle spørsmål rundt koronavirusutbruddet. 

Helsevesenet i Aremark vil for øvrig følge de råd og retningslinjer som gis av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

 

Testing for koronavirus

Dersom det bestemmes at du skal testes for koronavirus, vil dette bli gjort ved at noen kommer hjem til deg og tar prøver, eller ved at du blir bedt om å møte på legevakten hvor det er avsatt egne rom for prøvetaking. Blir behovet for testing stort kan det bli aktuelt å ta i bruk eget rom på Fosbykollen

Prøvene tas fra nese og hals og sendes til Sykehuset Østfold på Kalnes for analyse. Svar på prøvene vil foreligge etter 2-3 dager. 

 

Hvem skal testes?

Følgende personer bør testes for korona-virus:

1) Personer som har symptomer og har vært i områder med vedvarende smitte, eller har hatt kontakt med et bekreftet tilfelle.

Områder med vedvarende smitte defineres for øyeblikket som Fastlands-Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia. Listen over land med vedvarende smitte kan endres.

2) Personer som har akutt luftveisinfeksjon og som har hatt nærkontakt med personer som har fått påvist koronavirus.

Merk at friske personer skal ikke testes. Testing av både gruppe 1 og gruppe 2 forutsetter symptomer på akutt luftveisinfeksjon.

 

Hvem skal holde seg hjemme?

Avhengig av de opplysningene du gir, kan du bli bedt om å holde deg hjemme for å unngå å smitte andre. Også her vil vi følge de retningslinjer som er gitt av Folkehelseinstituttet.

 • Karantenetiden hjemme er 14 dager. 
 • Dersom du er hjemme i karantene, må du ordne med å få mat levert på døra. 
 • Helsepersonell vil ta daglig kontakt med deg.
 • Personer som helsemyndighetene anbefaler at skal holde seg hjemme, vil ha rett til sykmelding. 
 • Personer som isolerer seg frivillig (som altså ikke tilhører de tre kategoriene ovenfor), har ikke rett på sykmelding.

Anbefalingene om karantene er blitt utvidet til å gjelde ALLE PERSONER som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Det betyr at alle som har vært i områder med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. 

Områder med vedvarende smitte er: 

Nord-Italia: Regionene Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna og Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Marche, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria og Abruzzo. 

Kina. 

Iran.

Sør-Korea. 

(Hongkong)

(Japan)

(Singapore). 

Østerrike (Tirol)

Mer informasjon:

Ønsker du mer informasjon, anbefaler Aremark kommune at du søker informasjon fra offentlige aktører med troverdig informasjon. Dette er nettsider vi anbefaler:

Informasjonen på denne siden er utarbeidet/kvalitetssikret av smittevernlege Mirjam Kilen og kommuneoverlege Rita Martinsen i Aremark kommune.