Legekontor Mirjam Anette
Fra venstre: Helsesøster Anette Heibø Willassen og lege Mirjam Kilen

Helsestasjon

Aremark helsestasjon tilbyr:

 • Hjemmebesøk
 • Helseundersøkelse
 • Helseopplysning til foreldre blant annet om barns utvikling, søvn, ernæring og ulykkesforebyggende arbeid
 • Foreldreveiledning
 • Støttesamtaler ved behov etter fødsel
 • Vaksinasjon etter anbefalt vaksinasjonsprogram
 • Barselgrupper 
 • Jordmortjeneste
 • Fysioterapi
 • Vi samarbeider med andre tjenester i kommunen og kan henvise til spesialisthelsetjenesten.
 • Sykehuset sender fødselsmelding til helsestasjonen ved utreise.
 • Du vil bli kontaktet av helsestasjonen med tilbud om hjemmebesøk.
 • Da det kan gå noen dager fra sykehuset sender fødselsmeldingen til vi mottar den kan du gjerne selv ta kontakt med din helsestasjon etter hjemkomst. 
 • Ved tilflytting til kommunen anbefaler vi også å ta kontakt.
 
babys-hand-4107327_1920

Jordmor

Er du gravid og bor i Aremark kommune, er du velkommen til å ta kontakt med jordmor i Halden.

Jordmor: Jordmortjenester kjøper vi av Halden kommune: 

Tlf: 69 17 46 62 for timebestilling til jordmor. Telefontid hverdager fra kl. 8.30-15.00 

Åpningstider:

Halden helsestasjon er åpen fra kl. 08.00-15.00 alle hverdager. 

Besøksadresse: Familiens hus, Os allè 4, 1777 Halden.

Fysioterapeut: 

Fysioterapeut Ane Grydeland undersøker barna på 4.mnd kontroll.

Ellers kan det bestilles time ved behov, for barn 0-16 år. Kontakt da Aremark helsestasjon for timebestilling.

 • Du kan selv velge om du vil gå både til jordmor og fastlege under svangerskapet.
 • Svangerskap, fødsel og barseltid betegnes ofte som en reise inn i det ukjente. En spennende reise, og jo mer forberedt du er, jo mer spennende blir reisen.
 • Opplevelsen din er også avhengig av hvilken innlevelse du gjør underveis.
 • Gi deg tid, stopp opp, sørg for at du er tilstede og kan kjenne etter hva barnet forteller deg.
 • Stol på kroppen din, let etter instinkter, de er der. La dem få plass i den travle hverdagen din!
 • Svangerskapet er en fantastisk periode i livet.
 • Du lever aldri så intenst som når du går med et nytt barn inni deg. Barnets trivsel og vekst er avhengig av din trivsel. Ta vare på dagene.
 • I svangerskapsomsorgen kan jordmor bidra til at svangerskap, fødsel og barseltid blir en god prosess med vekst og modning. En positiv opplevelse som gir fine ringvirkninger for deg som skal bli mor og for deg som skal bli far. 
kids-1093758_1920

Skolehelsetjenesten

 • Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste som jobber helsefremmende og forebyggende mot barn og unge i alderen 6-20 år.
 • Tjenesten består av fysioterapeut, lege og helsesøster og er gratis. Helsesøster fungerer som kontaktledd mellom foreldre/lærere og de andre i skolehelsetjenesten. Fysioterapeuten undersøker og behandler elever med symptomer fra muskel og skjelettsystemet. Skolelegen er medisinsk faglig ansvarlig for tjenesten, og arbeider forebyggende og rådgivende.
 • Tjenesten har et «friskfokus» og ser like mye etter ressurser og sterke sider hos elevene som etter risikofaktorer, problemer og sykdom både når det gjelder psykisk, fysisk helse og sosiale forhold.
 • Tjenesten er lett tilgjengelig med "åpen dør"på helsesøsters kontor, og den representerer trygge, nøytrale fagpersoner med taushetsplikt. Skolehelsetjenesten spiller også en viktig rolle i kommunens folkehelsearbeid.
 • Vi samarbeider med foreldre, lærere og andre instanser som PPT og psykolog, for å identifisere og løse helsemessige problemer som knytter seg spesielt til skole-elevers situasjon.
 • Vi samarbeider også med andre enheter i Aremark som barnevern og psykisk helsearbeid/familieterapeut, politiet, Bup.
 • Skolehelsetjenesten er en naturlig fortsettelse av helsestasjonsarbeidet i kommunen.
 • Helsesøster har individuelle samtaler, rådgivning, veiledning, helseopplysning i gruppe, vaksinering, oppfølging og henvisning ved behov.
 • Tjenesten er et lavterskeltilbud.
legs-407196_1920

Ungdommens helsestasjon

Aremark kommune samarbeid med Halden kommune om denne tjenesten. Ungdom fra Aremark kan benytte helsestasjon for ungdom i Halden, eller kontakte helsesøster i Aremark for en samtale.

Ungdommens helsestasjon:

Helsesykepleier: Liv Steilbu

Epost: liv.steilbu@halden.kommune.no

Tlf: 69 17 46 62
Post- og besøksadresse: Os allé 4, 1777 Halden

Åpningstider:
Mandag og torsdag kl.: 15.00 - 17.00 
I skolens sommerferie (fra 25.juni til ca. 20.august) åpent kun på torsdager. Ellers stengt i skolens andre ferier (eks. påske, jul o.l.)

Helsestasjon for ungdom er et lavterskeltilbud til ungdom og studenter. Det er ingen timebestilling, og tjenestene er gratis. Den er bemannet med helsesøster og lege.
 
Helsesykepleier og jordmor kan skrive ut resept på P-piller til de som er fra 16 og oppover
 
Hva kan Ungdommens helsestasjon hjelpe med?
 • Prevensjonsveiledning, graviditetstest
 • Kropp og helse
 • Samtale angåendeproblemer knyttet til fysisk og psykisk helse
 • Mobbing
 • Selvmordstanker/selvmord
 • Homofili/lesbisitet og bifili
 • Trøbbel hjemme, med venner eller på skolen/jobben
 • Vold og seksuelle overgrep
 • Rus og rusmisbruk
 • Seksuelle overførbare infeksjoner
 • Ulike bekymringer
 • Parforhold og samliv