Aremark skoles SFO drives i samsvar med nasjonale lover og forskrifter, og etter retningslinjer som vedtas av kommunen. Målsettinger er sosialisering, frihet og omsorg.

Det legges stor vekt på at oppholdet i SFO er barnas fritid, og at barna selv kan velge hva de vil gjøre/leke, ute eller inne.


Redusert foreldrebetaling
Det ble innført gratis plass for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn fra august 2020. Det vil bli innført redusert foreldrebetaling for de med lav inntekt på 1.-4. trinn fra august 2021.

Ingen familier skal måtte betale mer enn 6 prosent av den totale årsinntekten sin for en SFO-plass for elever på 1.-4. trinn.

Foresatte kan søke om redusert foreldrebetaling ved å bruke elektronisk søknadsskjema under.

Åpningstider SFO: 
06.45- 08.30
14.10-17.00

På skolefrie dager: 06.45 -17.00

SFO er åpent alle virkedager bortsett fra 5 planleggingsdager, jul- og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger SFO klokka 12. 4 uker stengt midt på sommeren og det blir de samme ukene barnehagen er stengt.

Vedtekter for SFO