Aremark skoles SFO drives i samsvar med nasjonale lover og forskrifter, og etter retningslinjer som vedtas av kommunen. Målsettinger er sosialisering, frihet og omsorg.

Det legges stor vekt på at oppholdet i SFO er barnas fritid, og at barna selv kan velge hva de vil gjøre/leke, ute eller inne.

 

Fra 1. august 2020 ble det innført to moderasjonsordninger i SFO

  • Redusert foreldrebetaling for elever på 1. og 2 årstrinn
  • Gratis SFO  for barn med særskilte behov på 5. - 7. trinn

Benytt elektronisk søknadsskjema under.

 

Åpningstider Aremark SFO: 

SFO er åpent alle virkedager bortsett fra 5 planleggingsdager, jul- og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger SFO klokka 12.

Fra 1. august til 30.juni:

06.45- 08.30

14.10-17.00

På skolefrie dager: 06.45 -17.00