Hvem skal testes for koronavirus?

Pasienter med koronainfeksjon har ofte symptomer som feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse. Men i en del tilfeller vil pasientene kun ha lette forkjølelsessymptomer. Derfor kan alle med nyoppstått luftveisinfeksjon testes.

Barn under 10 år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før testing. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

Alle som testes skal holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger og de er blitt symptomfrie.

Ved mer uttalte symptomer - ring fastlegen din eller legevakten på 116 117 når fastlegen har stengt. Ikke møt opp hverken hos fastlegen eller på legevakten uten å ha ringt på forhånd! Dette for å hindre spredning av smitte til andre pasienter.

Test av asymptomatiske som har eller kan ha vært utsatt for smitte av covid-19

Alle som har vært kjent eksponert for covid-19-smitte de siste 10 dagene har indikasjon/bør testes selv om de ikke har symptomer. Dette gjelder følgende grupper:

  • Nærkontakter som har fått karantene. Disse kan testes slik at man kan få en raskere videre smitteoppsporing. Bør testes 5-7 dager etter eksponering.

  • Innreisende fra område/land med høy forekomst av smitte («røde» land).

Testing av personer uten symptomer i disse to gruppene gjøres slik at man kan komme raskere i gang med smitteoppsporing. En negativ test forkorter ikke karantenetiden. Man må uansett være ti dager i karantene etter eksponering/etter reise selv om man ikke har symptomer og man har negativ test.

En positiv test i de to overnevnte gruppene bør bekreftes med en ny prøve for å sikre at den ikke er falskt positiv.

Hvordan få test i Aremark kommune?

Dersom du skal ta en koronatest, kan du ringe telefonnummer 969 43 147 for å avtale time for testing. Telefonen har åpningstid 10.00-13.00 mandag til fredag.

Det gjøres oppmerksom på at man ikke kan henvende seg på dette telefonnummeret med generelle spørsmål om korona, arrangementer osv., kun for å avtale testtidspunkt.

Ved andre spørsmål om korona

Dersom du har andre spørsmål om korona som ikke besvares her, kan du se lenkene under for nødvendig informasjon:

Lurer du på om du skal teste deg? Informasjon om koronasjekk finner du på hjemmesiden til Helsenorge.

Er du fremdeles usikker, ta kontakt med fastlegen.

Planlegger du selskap eller andre arrangementer fremover? 

Her er informasjon om hvordan du skal forholde deg til karantene og isolasjon.

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på oppfordres du til å gå inn på Folkehelseinstituttets hjemmeside fhi.no, eller ringe Folkehelseinstituttets koronatelefon på 815 55 015. Åpningstider 08.00-15.30.