OPPFORDRING FRA AREMARK KOMMUNE

 I lys av pågående korona-pandemi har Folkehelseinstituttet kommet med følgende råd som gjelder fra 21. april 2020 og inntil videre.

Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser. Unngå rundreiser og planlegg reisene med tanke på at du ikke bidrar til smittespredning mellom steder.

Ved fritidsreiser er det ekstra viktig å holde seg til de generelle rådene:

  • Er du syk skal du ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta eller på camping. Da skal du være hjemme.
  • Reis hjem, dersom tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta, camping eller på reise.
  • Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for redningstjenesten eller helsetjenesten.
  • Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om 2 meters avstand til andre i dine omgivelser. Vær i størst mulig grad bare sammen med dem du er sammen med til vanlig og  er på reise med.
  • Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker. Ta om nødvendig med det du trenger hjemmefra. 
  • Ved oppstilling av bobil, campingvogn eller telt oppfordres det til minst 4 meters avstand mellom enhetene både av hensyn til brannvern og smittevern

På forhånd takk for at du viser hensyn!