Aremark kommune har i dag bestemt at Aremark skole og Aremark barnehage tidligst åpner opp igjen mandag 20. april. Denne bestemmelsen gjelder uavhengig nasjonale føringer.

Aremark er et lite og sårbart samfunn hvor skole og barnehage er arenaer hvor smitte lett kan spres. Det har vært jobbet godt med smittebegrensing i Aremark og det er i dag kun en person med påvist smitte i bygda. - Vi beklager de problemene og utfordringene som dette medfører for mange familier, men vi tror det er klokt og riktig å ikke åpne skole og barnehage for tidlig. Det vil også gi skole og barnehage noen ekstra dager etter påske til å planlegge for en ny hverdag, sier ordfører Håkon Tolsby. For selv om vi håper at vi snart kan vende tilbake til en mer normal situasjon, vil det fremdeles være behov for tiltak som begrenser smittespredning. Alt som nå er stengt kommer derfor til også å være stengt i tiden framover sier han avslutningsvis.  

For ytterligere kommentarer kan ordfører Tolsby kontaktes på telefon 960 00 315