Aremark kommune har fått flere henvendelser når det gjelder utsetting av båter i vassdraget og bruk av servicehuset i Strømsfoss.

Aremark vil ikke på nåværende tidspunkt innføre restriksjoner eller forbud ved utsetting og bruk av båt.

Det er ikke vedtatt noen nasjonale restriksjoner når det gjelder bruk av fritidsbåter og helseministeren har uttalt at det ikke er aktuelt å innføre et generelt forbud mot å oppholde seg over tid i båthavner eller være på sjøen i båt.

Det er derimot viktig at fritidsbåtbrukere ikke risikerer å havne i en situasjon hvor de kan komme til å belaste nødetater og redningstjenester unødig eller utsette disse for smittefare. Dette gjelder for eksempel dersom man blir syk om bord i båten, får tekniske problemer eller havarerer.

Servicehuset i Strømsfoss vil holde stengt. Dette med hjemmel i smittevernloven og tiltak i forbindelse med risiko for smitte, renhold osv.

Det er ellers viktig å huske på de tiltak som anbefales for å begrense smittespredning.