Fallvilt/viltpåkjørsel

Om du er uheldig å kjøre på vilt, må du ringe politiet, tlf. 02800. De vil sette over til kommunes ettersøksavdeling.

Ved påkjørsel, kan du også ringe rett til kommunens viltvakt på tlf 47 78 08 44. Ved funn av døde og skadde dyr, samt andre henvendelser kan vakttelefonen kontaktes direkte. Øvrige henvendelser ta kontakt med kommunens miljøvernkonsulent.

Du kan lese med info om viltpåkjørsel på Mattilsynets sine sider.

Mattilsynet