Dette kan Nav hjelpe deg med

 • Økonomisk sosialhjelp fra NAV skal sikre deg midlertidige inntekter til et forsvarlig livsopphold.
 • Ta kontakt med NAV-kontoret ditt for å få søknadsskjema. Hvis du trenger hjelp til å skrive søknaden kan NAV- kontoret hjelpe deg.
 • NAV- kontoret vil vanligvis ha en samtale med deg, slik at vi sammen kan se på behovet ditt for hjelp.
 • Dersom søknaden er tilstrekkelig utfylt og dokumentert, kan du forvente skriftlig svar i løpet av tre uker. Ufullstendig utfylt søknad vil bli returnert.
 • Utbetaling av økonomisk sosialhjelp er den 1. hver måned.​

Hjelp i en nødsituasjon

 • Med en nødsituasjon menes tilfeller der du ikke har det helt nødvendigste, og står kortvarig uten mulighet til å skaffe deg det. Dette innebærer at det kan gis stønad til mat, nødvendige artikler til personlig bruk, nødvendige reiseutgifter og til regninger som må betales for å hindre avstenging av nødvendige tjenester som strøm eller lignende.
 • Det er mulig å søke nødhjelp mandag og torsdag, før klokken 13.00. Utbetaling skjer neste virkedag, det betyr tirsdag og fredag.
 • NAV har plikt til å hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud hvis du helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg det neste døgn.

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

 • Hvis du har betalings – eller gjeldsproblemer kan NAV gi det økonomisk rådgivning.
 • Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.
 • Det er viktig at du søker hjelp så snart som mulig. Tjenesten er gratis.