Dette kan Nav hjelpe deg med

  • Økonomisk sosialhjelp fra NAV skal sikre deg midlertidige inntekter til et forsvarlig livsopphold.
  • Ta kontakt med NAV-kontoret ditt for å få søknadsskjema. Hvis du trenger hjelp til å skrive søknaden kan NAV- kontoret hjelpe deg.
  • NAV- kontoret vil vanligvis ha en samtale med deg, slik at vi sammen kan se på behovet ditt for hjelp.
  • Dersom søknaden er tilstrekkelig utfylt og dokumentert, kan du forvente skriftlig svar i løpet av tre uker. Ufullstendig utfylt søknad vil bli returnert.
  • Utbetaling av økonomisk sosialhjelp er den 1. hver måned.​

Hjelp i en nødsituasjon

  • Med en nødsituasjon menes tilfeller der du ikke har det helt nødvendigste, og står kortvarig uten mulighet til å skaffe deg det. Dette innebærer at det kan gis stønad til mat, nødvendige artikler til personlig bruk, nødvendige reiseutgifter og til regninger som må betales for å hindre avstenging av nødvendige tjenester som strøm eller lignende.
  • NAV har plikt til å hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud hvis du helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg det neste døgn.

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

  • Hvis du har betalings – eller gjeldsproblemer kan NAV gi det økonomisk rådgivning.
  • Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.
  • Det er viktig at du søker hjelp så snart som mulig. Tjenesten er gratis.