De oppgaver som tilligger teknisk virksomhet omfatter i det vesentligste reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Vedtak om arealbruk i kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner er rettslig bindende. Kommunale arealplaner behandles lokalt av Kommunestyret.