Bygdekinoen er Film & Kinos tilbud om kino på steder som ikke har egen fast kino. Bygdekinoen har eget mobilt utstyr og viser film i alle typer lokaler.

Besøk Bygdekinoens hjemmeside for kinoprogram og mer informasjon.

Bygdekinoen

I Aremark er det kinoframvisning på kulturscena ca en torsdag i måneden. Kinoframvisning blir annonsert på kommunens Facebookside.