Undervisningen planlegges utført i skolens lokaler etter skoletid. Kulturskoleåret 2022/23 ønsker vi å tilby piano, gitar/bassgitar, sang, dans og trommer. Dans (hip hop/street) for 4. - 10.trinn gjennomføres i gruppe slik at her er vi avhengige av minst 4 - 5 deltakere. Fint om flest mulig søker innen 15.mai selv om søknadsfristen nå er 1. juni.

Søkere som får plass ved kulturskolen, vil få skriftlig melding om dette. Det må benyttes elektronisk innmeldingsskjema som du finner under. 

Pris kr 3150,- pr. år pr. elevplass, fordelt på to innbetalinger høst og vår.

Det gis søskenmoderasjon til barn nr. 2 eller flere,  pris søskenmoderasjon kr 2100,- pr. plass.