Kriseledelsen har i dag besluttet med umiddelbar virkning, og fram til annen beskjed blir gitt, å stenge følgende bygg/institusjoner/aktiviteter:

  • Fosbykollen stenges for alt besøk. Unntak er nærmeste pårørende til pasienter i terminal fase.
  • Helsestasjonen stenges, bortsett fra helt nødvendige kontroller.
  • Aremarkhallen stenges for all bruk.
  • Ungdomsklubben stenges.
  • Politiske møter avholdes ikke.

 

Skole og barnehage:

Som et smittereduserende tiltak, med oppstart fra i morgen fredag 13. mars og med full virkning fra og med mandag den 16.03, stenges skole og barnehage for elever og barn. Ansatte på skole og barnehage møter på jobb – elevene/barna er hjemme. Det anmodes om at de som kan bli hjemme allerede fra i morgen, gjør det. Virksomhetsledere har lagt/legger planer for hvordan de ansatte skal kunne utføre sine oppgaver. Stengingen gjelder i første omgang fram til og med 8.april. eller til annen beskjed gis.

Fra og med mandag den 16.03 stenges biblioteket – Om sirkulerende smitte oppstår stenges også døgnåpent bibliotek.