Aremark kommune

Om Aremark

Aremark kommune ligger sørøst i Viken - tidligere Østfold - og grenser i hele sin lengde mot Sverige. Aremark er en typisk jord- og skogbrukskommune med bygdesentrum ved Fossby. Haldenvassdraget og Villmarksveien strekker seg parallelt gjennom kommunen. Aremark er et eldorado for kano- og kajakkpadlere, fiskeentusiaster og andre friluftelskere.

Navnet Aremark (Aramork) stammer visstnok fra sjøen Are, og navnet Mark som betyr skog. Navnet Are hentyder til ørn og en kan derfor anta at navnet Aremark betyr skogen rundt ørnesjøen. Aremarks kommuneblomst er jåblom.

I sentrum ved Fossby finnes kommuneadministrasjonen, bank, tannlege, et lite handlesenter og bensinstasjon. Fortsetter du noen hundre meter videre i retning mot Ørje finner du skole, barnehage, bibliotek, Fosbykollen alders- og sykehjem med tilknyttede omsorgsboliger, lege og helsestasjon. Her ligger også Furulund Allbrukshus med lokaler til utleie, bygdekino og svømmebasseng og Aremarkhallen ligger bakenfor sykehjemmet.

Aremark kommune har et totalt areal på 322 kvadratkilometer, hvorav 7% utgjør dyrket mark, 81% skog og 12% vann, bebygget areal eller annet. Man råder over rikelig areal til både industri, boligformål og ikke minst fritidsaktiviteter. Aremark er en relativt betydelig hyttekommune med rundt 600 hytter og fritidshus. 

Strømsfoss er et naturlig ferdselsknutepunkt i Aremark. Her møter Haldenkanalen riksveien mellom Aremark og Rakkestad, nær fylkesvei 21 fra Halden/Aremark/Marker. Her er det sluseanlegg, kraftstasjon, servicebygg med dusj og toaletter. Strømsfoss Mølle, Møllerens Hus - en kombinert kafeteria og interiør/klesbutikk som er veldig populær.

Idrett og friluftsliv er en viktig del av livet i her. En rekke lag og foreninger gjør en stor innsats for medlemmer i alle aldre. Her er tradisjonelle idretter, og aktiviteter for mer spesielt interesserte. Moderne idrettshall og andre anlegg, kombinert med en flott natur, har skapt stor interesse og aktivitet. Breddeidretten dominerer, men vi har også et stort motorcross miljø i NMK Aremark, mange sykkelinteresserte, ikke minst takket være BMX Aremark og banen i Kvisler.

Aremark har det aller meste av hva Norge kan by på av storslagen natur. Store arealer med uberørt natur  og naturreservater innbyr til jakt, fiske og turer, sommer som vinter. Med uberørt natur følger også en fauna som til tider skaper diskusjoner. Vi har både ulv, gaupe, villsvin og en og annen bjørn. I tillegg til elg, rådyr, storfugl og en rekke andre arter.

I Haldenvassdraget, Stora Lee og i skogstjernene finnes et stort antall fiskearter. Disse områdene er populære både blant lokalbefolkningen og tilreisende sportsfiskere. Sistnevnte er ofte overnattingsgjester på alle utleiehyttene rundt omkring i kommunen.

Innbyggerne i Aremark har et stort engasjement for bygda si. Frivilligsentralen har mange frivillige som bidrar i alt fra  å bemanne bruktbutikk, arrangere strikkeklubb, arrangere bowls, være hallverter, lage bingo for de eldre på sykehjemmet og bistå barn i skolen med å bedre leseferdighetene.

Det er et ordtak som heter der det hjerterom, er det husrom . Vi velger å se på oss selv som ei bygd med både hjerterom og husrom. Målet er å øke innbyggertallet hvert år.  I Aremark er det plass til flere. Mange flere. Hjertelig velkommen til oss!

Kirkeng - badeplass - båter

Campingplasser

Aremark kan by på flere store, populære campingplasser rett ved vannet. 

Stora Lee camping 12 - idyllisk strand

Badeplasser

Aremark har flere flotte badeplasser. Blant annet Tripperød ved Aspern, Fosbyskjæra (Skjæra) i sentrum og Tolsby ved Stora Lee camping)

Lokal helsemyndighet holder øye med den hygieniske kvaliteten på vannet ved badeplassene i løpet av badesesongen. 

Resultater legges ut under nyheter/aktuelt på nettsiden vår og på kommunens side på facebook. 

Les mer og se bilder på Visit Indre Østfold:

Severdigheter og opplevelser

 • Strømsfoss et historisk reisemål

  Strømsfoss var fra gammelt av et knutepunkt for de som kom landveis fra og spesielt de som benyttet seg av Haldenvassdraget som ferdselsåre. Møllebruk, teglverk, fargeri og garveri var lokalisert i Strømsfoss. Områdets kornbønder leverte korn på mølla for maling og fikk såkorn i retur. Et lite samfunn med både landhandleri og bakeri. Men viktigst av alt var vassdragets brukt til tømmerfløting. Dagens bygninger og infrastruktur fremstår som autentisk.

  Dagens Strømsfoss kan fortsatt nås med bil eller båt som tidligere og ligger midt i Haldenkanalen. Med 2 timers radius fra Oslo/Gardermoen og 30 minutter til E18 mot Sverige, kan stedet nåes av flere millioner mennesker. Den nærmeste byen er Halden, en empirisk by med festningsverk.

  D/S Turisten fredet

 • Interregprosjekt

  Gjennom Regionalparken Haldenkanalen har de tre grensekommunene Aurskog-Høland, Marker og Aremark fått innvilget støtte fra Interreg-programmet til et større prosjekt knyttet til stedsutvikling. Sammen med de svenske kommunene Årjäng, Säffle og Torsby ønsker en å bygge kompetanse og lokalt samarbeid for å øke stedenes attraktivitet og konkurranseevne. Prosjektet har fått navnet LID, det går ut på at offentlige og private aktører, samt foreninger og innbyggere organiserer seg om å nå et gjensidig mål for utvikling av et begrenset område. Aremark kommunes valg av sted ble Strømsfoss. Aktørene i Strømsfoss har etablert et bedriftsnettverk som sammen skal jobbe med å utvikle området.

 • Haldenvassdragets Kanalselskap

  Selve «sentrum» av Strømsfoss består av slusene som driftes av Kanalselskapet. En perle av et sted som er godt vedlikeholdt. Slusemesteren administrerer også overnatting med bl.a. et par hytter gjennom Oslofjordens Friluftsråd. På kanaltangen er det også et par gapahuker og «stubbehytter» som brukes for overnatting av bl.a. kanoturister. Kanalselskapet drifter også servicehuset som ligger ved nedkjøring til kanaltangen. En gammel Fløterhytte er også nylig restaurert og står på sydsiden av slusa.

  Haldenvassdragets Kanalselskap Facebook-side

 • Aremark kunst & kultur

  Strømsfoss Mølle har i de senere årene vært et populært sted for kreative kunstnere som har hatt utstillinger i sommersesongen. I første etasje er det riksmuseum for møller hvor utstyret er intakt til maling av korn. Ulike aktiviteter sommer og jul blir arrangert.

  Strømsfoss Mølle Facebook-side

 • Møllerens Hus

  Et koselig stoppested på vestsiden av «sentrum» som selger klær, brukskunst, interiør, smykker, gaver og andre rariteter. Kom innom Møllerens kafé for en god prat, litt kaffe og gjerne en matbit for voksne eller barn. Kaféen kan bookes utenom åpningstider til f.eks. en jentekveld.

  Møllerens Hus Facebook-side

 • Strømsfoss Utvikling AS

  Det er en plan om å utvikle den gamle butikken til et Gjestgiveri kalt «Ysteriet» da det trengs overnattingsplasser i Strømsfoss. En liten kafè skal også bli et tilbud. 

 • MS Thors venner

  Foreningen MS Thors venner er sikret disposisjon- og bruksrett til MS Thor. Foreningen, som er åpen for alle, ser det som sin oppgave å bringe den kulturen som var knyttet til vassdraget videre til nye generasjoner. MS Thor gikk som slepebåt for tømmer og lekter på Haldenkanalen frem til 1920 tallet. Den ble solgt ut av vassdraget i 1941. MS Thor har vært hos mange eiere inntil den kom tilbake til Haldenvassdraget i 1998. Etter dette har det blitt mye arbeid og venneforeningen har mange tusen timers dugnadinnsats, men nå fremstår den som en flott båt liggende ved hjemmehavna i Strømsfoss.

  MS Thors venner Facebook-side

 • Arebekken bygdetun

  Arebekken bygdetun er opprinnelig en husmannsplass fra 1723 under Prestegården. Til bygdetunet hører, foruten våningshus, låve og stabbur, en gammel bekkekvern med liggende vasshjul (fjørkall) og ei restaurert smie. Eier er Aremark Historielag og besøk kan avtales med historielagets leder, Øistein Toverud tlf. 91396674.Arebekken bygdetun er opprinnelig en husmannsplass fra 1723 under Prestegården. Til bygdetunet hører, foruten våningshus, låve og stabbur, en gammel bekkekvern med liggende vasshjul (fjørkall) og ei restaurert smie. Eier er Aremark Historielag og besøk kan avtales med historielagets leder, Øistein Toverud tlf. 91396674.

 • Arestad gamle prestegård

  Vakkert beliggende ved Aremarksjøen, rett nord for Aremark kirke. Arestad gamle prestegård er en av bygdas eldste bygninger fra tidlig på 1700-tallet. Arestad var på sin tid bygdas største gård med 860 mål dyrket jord og 2470 mål skog. Under gården lå 8 husmannsplasser. En av fylkets best bevarte barokk- / renessansehager. Bygning og hageanlegg eies og forvaltes i dag av Aremark Historielag. Bygningen leies ut til selskaper.

  Om sommeren kan det avtales guiding for grupper.

  Kontakt: Øistein Toverud tlf. 91396674.

 • Ole Ulsrød's Stiftelse

  Gårdsmuseum Gårdsmuseumet er privat og omfatter to hus, bygd opp av Ole Ulsrød, en svært driftig mann med sans for å ta vare på de gamle håndverkstradisjoner og redskaper. Samleinteressen opptok mye av hans liv, og han ble kjent langt utover Aremarks grenser. Museumet består av over 1000 gjenstander og inneholder bl.a. gammel gårdsredskap, jakt og fiskeavdeling, utstoppede fugler og dyr, samt utstyr for hjemmet, skomaker og snekker. Et av husa er en gammel husmannsstue som har åpen grue og bakerovn. Stua er fullt møblert, og her er det muligheter for aktiviteter som bl.a. brødbaking, vaffelsteking og smørkinning. Alt selvsagt på gamlemåten.

  Kontakt: Gunnar Ulsrød på mobil 90170211