Kommunene har hovedansvaret for den offentlige forvaltningen av elg, hjort og rådyr. I tillegg til å bidra til ivaretagelse av bestandene og deres leveområder, har kommunene et stort ansvar for offentlige interesser knyttet til hjortevilt, blant annet opplevelsesverdier, biologisk mangfold og trafikkproblemer.

Kommunen skal

  • sikre bærekraftige hjorteviltbestander
  • utarbeide kommunale mål for utviklingen av hjorteviltartene
  • åpne for jakt og fastsette minsteareal
  • godkjenne vald, bestandsplanområder og bestandsplaner
  • tildele fellingstillatelser på elg, hjort og rådyr
  • behandle søknader om skadefelling av hjortevilt
  • ivareta grunneiers og brukers rettigheter