• Delingsforretning må til ved etablering av en ny tomt / eiendom. Forut for delingsforretningen må det søkes til kommunen, og søknaden må behandles. 
  • Søknad framsettes på eget skjema (se nederst i artikkelen).
  • Det skal også sendes nabovarsel ved delingssøknad. Delingssøknaden behandles etter plan- og bygningsloven, jordloven, vegloven og delingsloven m.fl.