Når du skal lage en ny eiendom, må du først kontakte kommunen. Kommunen sørger for oppmåling av tomten, og gir den et eget gårds- og bruksnummer i matrikkelen, før det sendes melding til tinglysing.

  • Delingsforretning må til ved etablering av en ny tomt / eiendom. Forut for delingsforretningen må det søkes til kommunen, og søknaden må behandles. 
  • Søknad framsettes på eget skjema (se nederst i artikkelen).
  • Det skal også sendes nabovarsel ved delingssøknad. Delingssøknaden behandles etter plan- og bygningsloven, jordloven, vegloven og delingsloven m.fl.

Dokumentasjon til søknad 
Når du skal sende en søknad om opprettelse (deling) av eiendom er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden din.

  • Nabovarsel 
  • Situasjonskart
  • Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Hvor sendes søknaden?
Søknad med vedlegg sendes kommunen på e-post eller via post. 

E-post: post@aremark.kommune.no
Postadresse: Aremark kommune, Aremarkveien 2276, 1798 Aremark