Kriseledelsen har i dag besluttet følgende:

Fra og med 12.08.20 kl 14.00 til og med 26.08.20 kl 14.00 vil følgende institusjoner holdes stengt for besøkende

 • Fosbykollen sykehjem (ble stengt 07.08.20)
 • Furulund (med unntak av svømmebasseng for skoleelever)
 • Folkebibliotek , samt "Mer åpent bibliotek"
 • Kulturskolen
 • Åpen barnehage
 • Helsestasjonen er kun åpen for de med oppsatt time, det er ikke mulighet for drop-in i denne perioden
 • Videre er det bestemt at det ikke skal avholdes offentlige arrangementer i Aremark kommune i samme tidsperiode.

Fra og med 12.08.20 kl 14.00 og fram til annet vedtak blir gjort, vil følgende gjelde:

 • Det vil være lav terskel for testing av helsepersonell fra røde soner i Norge. Helsepersonell fra utlandet eller som har vært i utlandet, også i grønne soner, testes.
 • Barnehagen videreføres på "gult" nivå
 • Skolen videreføres på "gult" nivå
 • Besøkskontroll for besøkende på rådhuset
 • Idrettshall  - Kun trening.
  • Det tillates ikke at utøvere fra andre kommuner trener i hallen. 
 • Idrett generelt; Det er kun trening som for tiden tillates i Aremark kommune.
  • Det tillates ikke at utøvere fra andre kommuner bedriver organisert trening i kommunen.
 • I størst mulig grad skal man begrense, men ikke stoppe, de ansattes ferdsel mellom kommunale bygg.
 • Ungdomsklubben åpnes ikke nå.
 • Søppeluka avventes.

 

Skolebibliotek åpnes i forbindelse med skolestart. Det vil også bli vurdert å innføre en bokbestillingsordning, med henting av bøker på utsiden av biblioteket.

Aktiv på dagtid og Trimgruppa kan bruke Aremarkhallen som tidligere.