Kriseledelsen i Aremark kommune hadde møte kl. 15:00 mandag 4. januar 2021.
Grunnet høyt smittetall i samfunnet har det kommet oppdaterte anbefalinger fra regjeringen. Kriseledelsen i Aremark har i dag besluttet følgende:

Fra og med 04.01.2021 og fram til 18.01.2021 vil følgende tiltak bli iverksatt:


Oppvekst:
Ungdomsskolen og barneskolen settes til rødt nivå. Elevene møter på skolen som vanlig, men undervisningen vil foregå i mindre grupper, samt at det blir mindre/ingen kontakt mellom gruppene.  
Barnehagen opprettholder gult nivå som i dag, men planlegger for å kunne innføre rødt nivå på kort varsel, men innføres altså ikke nå. 
Åpen barnehage arrangeres ikke. 
 
Kultur og idrett:
Aremarkhallen holdes stengt etter skoletid alle hverdager og i helgene. 
Furulund holdes stengt. 
Aremark bibliotek og “mer åpent bibliotek” holdes stengt. 
 
Helse og omsorg:
Sykehjemmet - Kravet om munnbind på sykehjemmet og hjemmesykepleien når det er mindre enn 1 m avstand videreføres. 
Sykehjemmet er stengt for besøkende. 
 
Administrasjon:
Alle som har mulighet, benytter hjemmekontor. 
Ansatte som har “gjestekontor” på Aremark rådhus skal ikke benytte seg av disse, men arbeide hjemmefra og/eller på hovedarbeidssted. 
Aremark rådhus holdes stengt for besøkende
 
Vi har nå begynt å vaksinere og vaksine sendes oss i etapper. De første prioriterte er de på sykehjemmet og de over 85. Aremark kommune vil følge statlige retningslinjer for vaksinering.