Trenger du øyeblikkelig hjelp - ring 110.

Dersom din henvendelse ikke kan vente kan du ringe vakttelefonen til brannvesenet - telefon 932 43 165.