Aremark Kommunestyret besluttet i møte den 09.12.2021, i forbindelse med budsjettbehandlingen, at det skal utføres en ny alminnelig taksering i Aremark kommune i løpet av 2022 gjeldende fra januar 2023. Grunnlaget for takseringen er eigedomsskattelova § 8 A-3 (5) som sier at det «skal vere ei almen taksering i kommunen kvart tiande år». Retningslinjene er utformet i tråd med anbefalinger fra KSE, og har blitt til etter samarbeid mellom takstnemda og kommunedirektøren i Aremark kommune.

Rammer og retningslinjer for eiendomsskatt
Sakkyndig nemnd i Aremark kommune har utarbeidet retningslinjer for eiendomsskattetaksering av fast eiendom som ligger til grunn i beregningen. 

Retningslinjer for eiendomsskattetaksering med sonekart (PDF, 447 kB)