Barneverntjenesten i Aremark er i en krevende periode.
Mange av de vanlige rammene i dagliglivet fungerer ikke som normalt. Det er mange som er bekymret for barn og unge som ikke har det bra.​
​For noen av de mest sårbare barna som opplever vold og omsorgssvikt, kan ukene fremover bli ekstra vanskelig. Når barnehage og skole er stengt, har ikke disse barna kontakt med andre voksne i nettverket sitt.
Vi har alle et ansvar for å stille opp for disse barna, og hjelpe til der vi kan.
Er du bekymret for et barn, kan du ta kontakt med barneverntjenesten på tlf 69 19 96 00, eller barnevernvakten. Barnevernvakten har døgnberedskap.
Barn og unge som er bekymret, kan også ringe til alarmtelefonen for barn og unge. Telefonen er åpent alle dager hele døgnet.

Barnevernvakt/annen vaktordning:

  • Barnevernvakt: 989 01 100
  • Alarmtelefon barn og unge: 116 111
  • Politi: 02800

Til alle våre oppdragstakere (støttekontakter, besøkshjem og tilsynspersoner):

Oppdragstaker må i denne perioden vurdere hvert enkelt tilfelle i forhold til den enkeltes oppdrag.

Det vil si at oppdragstaker må vurdere egen helse, samt konferere med klienter vedr. deres helse i forkant av oppdrag.

Det er også viktig å følge øvrige råd fra folkehelseinstituttet.