Det er de siste dagene kommet informasjon om flere tilfeller av påvist Covid-19-smitte fra kommuner i vårt nærområde. Smittepresset oppfattes nå dessverre som økende igjen, og situasjonen er foreløpig noe uoversiktlig. Det har derfor blitt besluttet at Fosbykollen sykehjem stenges igjen for besøkende fra i dag. 

Kommunen har også mottatt opplysninger om at en aremarking, som er på ferie i annen del av landet, har fått påvist Covid-19. Personen har ikke oppholdt seg i Aremark eller nabokommunene de siste 3 uker, og ingen i kommunen er oppgitt som nærkontakter til personen i det tidsrommet personen antas å ha vært smitteførende. Personen er i god form, og er isolert og følges opp av kommunen der vedkommende oppholder seg. 

Vi går mot en varm og fin sommerhelg, og det oppfordres til at ALLE gjør en ekstra innsats med tanke på smittetiltak nå. 

  • HOLD AVSTAND  
  • VASK HENDENE OFTE
  • UNNGÅ UNØDVENDIGE REISER  
  • HOLD DEG HJEMME HVIS DU ER SYK 
  • TA KONTAKT MED LEGEKONTORET FOR AVTALE OM TESTING VED AKUTTE LUFTVEISSYMPTOMER