• Vi sender ut timeinnkallinger som vanlig og kommer til å ringe dere samme dag for å sjekke om du selv eller andre husstandsmedlemmer har symptomer på luftveisinfeksjon.
  • Barn, foreldre eller ungdom som er i karantene, har symptomer på sykdom eller er syke skal ikke komme på helsestasjon eller til skolehelsetjenesten. Vi vil da gjennomføre konsultasjonen via telefon eller video.
  • Vi ønsker at færrest mulig møter til konsultasjonen, og at barnet følges av kun en voksen.
  • Antall besøkende på venterommet bør begrenses for å unngå smitte, derfor ønsker vi at dere møter presis.
  • Leker og annet utstyr er fjernet fra venterommet.
  • Vi vil benytte noe smittevernsutstyr under konsultasjonen, men ikke i så stor grad at barna bør reagere på dette.
  • Hjemmebesøk til nyfødte vil foregå på helsestasjonen og gruppekonsultasjoner erstattes med individuelle konsultasjoner.

Dere er varmt velkommen til oss og vi gleder oss til å se dere igjen!

Mvh

Hege Myhren-Larsen

Ellen Weydahl

Mirjam Kilen