Aremark kommunen har mottatt spørsmål om mulighet for åpning av toaletter på camingplassene på bakgrunn av stor pågang med drop in av bobiler og vogner. 

 Kommunen har et løpende vedtak om stengning av sanitæranlegg som gjelder ut mai 2020 (https://www.aremark.kommune.no/oppheving-av-hytteforbud-og-aapning-av-campingplasser-fra-20-april.6305482-507446.html?fbclid=IwAR0F_TXCItOkU_pSivmfZa_QumTMk4FXVkvd9w1_zeYhBvd-hRBShlQpXvw

Vi ser imidlertid problemstillingen med stengte toaletter og det gjøres derfor et unntak fra løpende vedtak om stengning av sanitæranlegg når det gjelder toaletter. Bruk av toaletter på campingplasser/bobilplasser godkjennes ved bruk av bransjenorm fra NHO for håndtering av smitteverntiltak ved norske campingplasser som sier «Hyppig renhold og desinfisering av alle utsatte flater. Dette må organiseres ut fra virksomhetens størrelse og antall gjester. Eksempler på renholds rutiner er 1 gang i timen i "rushtiden", tre ganger om dagen eller lignende.»

Det anbefales å ha en sjekkliste hengende oppe på toalettene i forhold til tidspunkt og signatur for vask.

Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet har også lagd diverse plakater som kan være fine å henge opp i forhold til håndhygiene /smittevern, f.eks:  

https://www.fhi.no/publ/2013/handhygiene--handvask-trinn-for-tri/ 

https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/vask-hendene-hold-avstand-hold-deg-hjemme-om-du-er-syk/Vask%20hender%20hold%20avstand%20-%20Norsk.pdf/_/attachment/inline/b08bd4bf-b8a3-4f1d-b893-2f8edecd07e1:3bb3034d1320606af4cf33ac6f0c4959868a13b5/Vask%20hender%20hold%20avstand%20-%20Norsk.pdf 

Servicebygg holdes foreløpig stengt som tidligere vedtatt. Kommunen vil i løpet av kort tid ta kontakt i forhold til plan videre for dette.