Helsedirektoratet har vedtatt dispensasjon for helsepersonell som er tilsatt i den kommunale helse- og omsorgstjenesten i grensekommunene mellom Norge og Sverige, og har fast bopel i Sverige som nødvendiggjør reise mellom landene. Helsepersonell i denne gruppen kan på tross av forbudet reise til og fra Sverige, forutsatt at offentlige transportmidler ikke benyttes.

 Aremark kommune har flere ansatte som bor i Sverige og arbeider i Aremark. I den forbindelse vil de det angår trenge en reiseseddel og pass for å krysse grensen i forbindelse med jobb.

Vi ber om at de som dette gjelder tar kontakt med virksomhetsleder pleie og omsorg, Christian Gundersen, tlf: 926 16440 og e-mail: christian.gundersen@aremark.kommune.no

 Aremark har allerede mottatt noen henvendelser. De er allerede ivaretatt og trenger ikke ta kontakt på nytt.