Aremark kommune ber innbyggere med helsefaglig bakgrunn, studenter osv.  registrere seg. Når korona-situasjonen eskalerer, kan kommunen trenge ekstra helsepersonell.

Ta kontakt med virksomhetsleder pleie og omsorg, Christian Gundersen, tlf: 926 16 440 og e-mail: christian.gundersen@aremark.kommune.no for å melde seg med navn og telefonnummer. Ved behov vil Aremark kommune ta kontakt.  

 Aremark har allerede mottatt noen henvendelser. De er allerede registrert og trenger ikke ta kontakt på nytt.