Om barnehagen

 Aremark kommunale barnehage tilbyr:

 • Heltidsplass: 5 d/u
 • Deltidsplass: 4 d/u eller 3 d/u 
 • Åpningstid: 06.45 – 17.00
 • Aldersgruppe: 1- 5 år

Barn bosatt i andre kommuner kan tildeles plasser.

NB! Søknaden leveres kun elektronisk. Ved behov for hjelp kan barnehagen kontaktes på telefon 92251874 eller på e-post til styrer: ragnfrid.nass@aremark.kommune.no

Søke barnehageplass?
Elektronisk søknadskjema finner du under Skjema lenger ned på siden. Her ligger også søknadsskjema for gratis kjernetid/redusert foreldrebetaling. 

Hovedopptak
Søknadsfristen til hovedopptaket er 1.mars.

Vedrørende søknad om redusert foreldrebetaling og søknad om gratis kjernetid: Det må fylles ut et skjema for hvert barn det søkes for. Søknadsfrist er 1. august.

Utvidet rett til barnehageplass: 
Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass. Dersom barnet fyller ett år i løpet av august det året det blir søkt om plass,har barnet rett på plass innen utgangen av august. Dersom barnet fyller ett år i september, oktober eller november det året det blir søkt om plass, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet ble født. 
 
Søskenmoderasjon:
Det gis 30% søsken moderasjon for det andre barnet. For det tredje barnet og eventuelt flere barn, har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass fra høsten 2023. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen.

Møter

 • Foreldresamtaler vil alle få tilbud om. Erfaringsmessig er det en fordel å kunne sette seg ned og prate i fred og ro. Dere kan også selv be om en samtale, hvis dere ønsker det. Samtalen egner seg til utveksling av informasjon og oppfølging av det enkelte barn
 • Foreldremøter holdes to ganger i året. Disse blir brukt til å informere om og diskutere arbeidet i barnehagen. Noen ganger tar vi opp spesielle temaer.
 • Foreldrerådet består av alle foreldrene. Hver høst velges et arbeidsutvalg på 3 personer, to av disse er medlemmer til samarbeidsutvalget for barnehage og skole. Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage. Dette betyr at rådet kan drøfte og uttale seg om alle spørsmål som angår foreldrene og deres barn i forhold til barnehagens daglige liv og gjøremål.
 • Personalmøte holdes hver måned etter endt arbeidsdag. Disse møtene er viktige for at et samlet personale skal få muligheten til å langtidsplanlegge barnehagevirksomheten og ta opp aktuelle saker. Personalet er pålagt å ta ut overtiden i avspasering. For at dette skal ramme barna minst mulig, prøver vi så godt det lar seg gjøre at personalet avspaserer når det er færre barn tilstede. Dere vil derfor bli bedt om å melde fra på MyKid om dere kommer eller ikke før skolens ferier.

Planleggingsdager og ferie

 • Barnehagen har fem planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Da er barnehagen stengt for barna. Dette vil dere få nærmere beskjed om. Datoene for plandagene kan endres ved beskjed senest en måned i forkant.
 • Barnehagen holder stengt jul- og nyttårsaften, vanlige helligdager og fire uker i juli. Onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl. 12.00.

Henting og bringing

 • Kontakten mellom hjem og barnehage er viktig, og spesielt den daglige praten om morgenen og/eller på ettermiddagen. Beskjed om barnets dagsform, hva barnet er opptatt av m.m. er opplysninger som hjelper oss til å bli kjent med og forstå barnet bedre. Hvis andre enn foreldrene skal hente barnet, må vi få beskjed om dette.
 • Vi i barnehagen har ikke lov til å levere ut barnet til andre enn foreldrene uten at vi har fått beskjed. Er det ofte at andre enn foreldrene skal hente barnet, kan dere gi oss en skriftlig beskjed om hvem som kan hente, slik at dere slipper å si fra hver gang. 
 • For at vi skal kunne planlegge aktiviteter, bruke vikarer mest hensiktsmessig og kunne ta ut avspasering vil det hjelpe oss mye å få vite om barnet er hjemme p.g.a. sykdom eller har fri. Dette kan dere enkelt selv legge inn på MyKid.
 • De fleste aktiviteter og turer starter kl. 10.00. Hvis barnet kommer senere enn dette i barnehagen, ønsker vi beskjed om dette. Dersom resten av avdelingen går på tur, i gymsalen eller lignende må barnet som kommer senere enn kl. 10 leveres og være på en annen avdeling så lenge.
 • Hver avdeling har sin egen oppslagstavle. Ta dere tid til å lese denne, da mye nyttig informasjon meddeles på disse.
 • Barna får ikke lov til å gå på utsiden av gjerdet når foreldrene kommer for å hente. Foreldrene har ansvar for sine/sitt barn når de kommer på innsiden av gjerdet.
 • Barna skal heller ikke klatre på gjerdet eller åpne porten, selv ikke sammen med dere. Dette gjelder også søsken.

Mat

 • Barna får servert all mat i barnehagen. En dag i uka serveres det varm lunsj levert fra kjøkkenet på Fosbykollen. Betaling for mat, frukt og melk er lagt inn i den summen som betales for barnehageplassen. For tiden vil det utgjøre 500,- kr for full plass. Det er viktig at dere melder fra om allergi eller andre hensyn vi må ta hensyn til. 
 • Frokosten starter kl 8.30. Lunsj spises mellom kl 11 og 12. Frukt/knekkebrød måltid spises kl 14.30/15.00.
 • Hvis dere leverer under frokosten så kom rolig inn med barnet. Personalet har da ikke anledning til å møte i garderoben.

Klær og skotøy

 • Barna må være hensiktsmessig kledd for lek både inne og ute.
 • Barna trenger gode sko til å ha inne (gjerne sandaler), regntøy, støvler, evt. bleier, ull/fleece og tykk dress når det er kaldere ute. En tynn dress til vår og høst kan også være lurt.
 • Vi kan være ute to ganger daglig, så det er viktig at skift er med! Dere vil erfare at merking av klær og utstyr er til stor hjelp for dere foreldre, så vel som for barna og personalet.
 • Det er foreldrenes ansvar å holde orden på sitt barns tøy, sko og støvler og at nok skift er på plass til enhver tid. 

Private leker

 • Vi har "ha–med–dager” der barna kan ha med leker hjemmefra, men utenom dette tas ikke private leker med i barnehagen.
 • Kosedyr og lignende til de minste er selvfølgelig lov.
 • Rumpeakebrett har vi her i barnehagen, så ikke ta med akebrett (uten at dere får beskjed om det). Dette vil også gjelde for ski.

Barns sykdom

 • Husk at dere har rett til fri ved barns sykdom. Der det er to foreldre om omsorgen, har en rett til 10 dager fri pr. forelder. Enslige foreldre har rett til 20 dager fri.
 • Etter arbeidsmiljøloven, hvis man har 3 barn eller flere har man rett på 15 dager. Barna skal være hjemme når de er syke.
 • Når barnet er i barnehagen skal det kunne delta i daglige aktiviteter både ute og inne. Ved feber anbefaler vi en feberfri dag før de kommer i barnehagen slik at de har anledning til å hente seg inn etter sykdom.
 • Ved omgangssyke må de være hjemme i 48 timer etter siste oppkast eller avføring. Dette er av smittehensyn overfor de andre barna og personalet. 

Bursdag

 • De som har bursdag får krone, bursdagssang og oppskyting av "raketter".  Utenfor barnets avdeling henger vi selvfølgelig ut flagg, sammen med bilde av bursdagsbarnet samt fødselsdato. Dette for at alle kan se og gratulere barnet med dagen!
 • Hvis barnet skal ha barnebursdag hjemme kan invitasjoner leveres i barnehagen når det er passet på at ingen barn er ekskludert. Det vil si at man inviterer alle i en aldersgruppe, kjønn osv. Hvis dere lurer på noe her er det bare å spørre personalet.

 

Årsplan

Foreldrene er med på å planlegge barnehageåret ved å komme med innspill og forslag på det første foreldremøtet på høsten. Personalet utarbeider barnehagens årsplan som skal godkjennes av samarbeidsutvalget.

Årsplanen har flere funksjoner:

 • arbeidsredskap for barnehagens personale
 • utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen
 • grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen
 • informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte

Årsplan 2022 PDF document