Det ble fattet følgende beslutninger av kriseledelsen onsdag 26.08.2020:

Fosbykollen sykehjem åpner igjen for besøk 2 ganger i uken fra 26.08.2020.

Biblioteket, Åpen barnehage, Kulturskolen og Trivselsgruppa på Furulund åpnes fra mandag 31.08.2020.

Furulund åpnes med unntak av svømmehall for allmennheten og vektrom.

Aremarkhallen holdes uendret foreløpig.

Ungdomsklubben holdes stengt inntil videre.

Rådhuset har fremdeles besøkskontroll.

Utleie av Strømsfoss Mølle avventes til rutiner og avklaringer er på plass.

Søppeluke avventes inntil videre.

Aremark skole vil ha de samme retningslinjene som de nasjonale.

Minner om at det er viktig huske å registrere hvem som bruker de ulike tilbudene på grunn av smittesporing og følge veilederne som er utarbeidet vedrørende korona.