Alle kan bli med på tirsdager

Nytt av året er at alle aremarkinger kan delta under tirsdagstreningene i Aremarkhallen som fra nå av vil ha fokus på stretching/mage/rygg. 

Treningene og aktivitetene foregår tirsdager mellom klokken 9:00 -10:00.

NB!  Deltakerne i Aktiv på dagtid som skal benytte andre aktiviteter i kommunen enn denne tirsdagstimen må fortsatt kjøpe treningskort for svømming.

 

Bestilling og pris

  • Treningskort kan bestilles på rådhuset av saksbehandler Karine Thomassen, og koster for sykmeldte kr 700,- per termin og for mottakere av andre ytelser fra Nav kr 350,- per termin. 
  • Aktiv på dagtid kort kan benyttes i bassenget i Aremark (onsdager 17.00-19.00 for kvinner og 19.00-21.00 for menn), samt alle andre tilbud Aktiv på dagtid har rundt om i Østfold.
  • Aktiv på dagtid leder og trener er Unn Merete Lie Jæger, spørsmål kan rettes henne på mobil 93 44 16 92.

Krav

For å delta på de øvrige Aktiv på dagtid-tilbudene må du tilhøre en av disse gruppene: 

Du kan være med  dersom du mottar en av følgende ytelser:

  • Sykepenger
  • Arbeidsavklaringspenger
  • Uføreytelser
  • Overgangsstønad
  • Dagpenger
  • Økonomisk sosialstøtte
  • Eller som jobber i en IA-bedrift (Inkluderende arbeidslivavtale)

Alle treninger er tilpasset den enkelte ut ifra de forutsetninger og tilpasninger de trenger.