Per nå må vi prioritere akutt syke og haste-oppgaver, ordinære kontroller ved stabil / kjent sykdom må sannsynligvis utsettes noe frem i tid. Er man usikker på om en kontroll kan vente så ta kontakt med legekontoret for nærmere råd på besøklegen.no eller på telefon 69199690. På grunn av stor pågang på telefon er det fint om de som kan benytte elektronisk kontakt gjør det.

Disse skal ikke møte på legekontoret:

Ingen med forkjølelses-symptomer (feber, sår hals, hoste eller tungpustet) skal møte før de har avklart dette med legekontoret. Det gjelder også dersom du kommer for en annen problemstilling enn forkjølelse.

Ingen med mistenkt korona-smitte hos seg selv eller i omgivelsene skal komme til legekontoret -> ta kontakt og avklar

Ingen som har vært i områder med vedvarende smitte skal møte på legekontoret -> ta kontakt og avklar videre plan

 

Laboratorie

Det kan hende vi må innskrenke vårt laboratorie-arbeid i perioder med kapasitetsutfordringer og vi prioriterer da kun å ta strengt nødvendige blodprøver. 

Vi ønsker å redusere smitterisiko (av alle typer luftveisinfeksjoner) til våre kronisk syke pasienter, som ikke kan utsette timene, da de vil kunne få alvorligere sykdom ved en luftveisinfeksjon

 

Det er per i dag ikke påvist smitte av covid-19 i Aremark. 

Hvis noen av oss som jobber på legekontoret blir utsatt for Covid-19-smitte, uten at vi har brukt smittevernutstyr, vil dette føre til 14-dagers karantene for de involverte og i verste fall føre til at kontoret må stenges for besøk i karanteneperioden - og det vil vi gjerne unngå! 

Vi jobber nå med løsninger for kunne ta i mot videokonsultasjoner, og vil komme med nærmere informasjon rundt dette når det er oppe og går!"

 

For nærmere info om koronavirus kan man følge linken nedenfor eller evt ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 som har åpent hverdager 08-18 og helger 10-16 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

 

Pneumovax

Folkehelseinstituttet har nå et begrenset lager av pneumokokkvaksinen Pneumovax som følge av stor etterspørsel. Pneumovax er nå forbeholdt persone med medisinske tiltander som gir spesielt høy risiko for invasiv pneumokokksykdom.

https://www.fhi.no/meldinger/begrenset-tilgang-pa-pneumokokkvaksine/