Åpningstider og kontaktinformasjon

Aremark rådhus åpningstid og telefontid 
Mandag-fredag 09-11 og 12-15.

Avtaler som er gjort utenom denne åpningstiden vil fortsatt gjelde. Du kan også ringe saksbehandler direkte, se liste under.

Sentralbord
69 19 96 00

Generelle henvendelser sendes til kommunens postmottak med epost: post@aremark.kommune.no.
Vi gjør oppmerksom på at dersom eposten/meldingen din inneholder arkivverdig informasjon, vil den bli journalført i kommunens arkiv- og saksbehandlingssystem.

Nå kan du sende meldinger og dokumenter til Aremark kommune på en sikker måte via eDialog. Med denne tjenesten kan du trygt sende oss brev og dokumenter selv om de er unntatt offentlighet. Vi oppfordrer både privatpersoner og bedrifter til å benytte eDialog til å sende dokumenter trygt inn til oss! Les mer om eDialog.

Gå til eDialog

Besøksadresse/postadresse
Rådhuset, Aremarkveien 2276
1798 Aremark

Kontonummer
1050.07.01329

Organisasjonsnummer
940 875 560


Kontaktpersoner i kommunen:

Administrasjon

Andreas Lervik Kommunedirektør 93 43 46 98
Mette Eriksen Regnskap og økonomisjef 97 76 74 30
Ann Kristin Jansson Lønn 47 45 44 58
Yvonne Grundnes Personalrådgiver/oppvekstfaglig rådgiver 99 57 73 70
Lanie Tran Controller økonomi / informasjon 41 52 40 47
Mary Anne Gløboden Arkivar/personvernombud 98 21 21 82
Martine Akre Arkivar  46 93 58 05
Nina Krafft Skolleborg Næringsrådgiver/saksbehandler 90 87 82 18
Camilla Johansen Flyktningkoordinator 96 94 31 47
Remi-Andrè Nielsen Hovedtillitsvalgt  98 02 91 12

 

Barnevern / Helse- og omsorg

Christian Gundersen Virksomhetsleder barnevern, helse- og omsorg 92 61 64 40
Helene Bjerkman Lilledal Barnevernsleder 69 19 96 00
Karine Thomassen Saksbehandler barnevern og sosiale tjenester 94 01 54 67
Golbon Sadrzadeh Kommunelege  
Mirjam Kilen Helsestasjonslege  69 19 96 90
Ane Grydeland Fysioterapi 40 40 14 79
Benedicte Borge Bakstad Ergoterapi 93 24 31 62
Cecilie Billington Hedin Demenskoordinator 93 24 40 96
Vakttelefon Fosbykollen sykehjem Fosbykollen sykehjem 98 21 21 75
Kirsti Brynildsen Avdelingsleder Fosbykollen sykehjem 45 63 70 42
Cathrine Aadahl  Avdelingsleder Hjemmestjenesten 41 45 37 23
Kent Jonassen Avdelingsleder styrket omsorg 94 00 76 24
Trond Korseth Avdelingsleder Kjøkken og vaskeri 98 21 21 70
Linda Dagrød Saksbehandler pleie- og omsorgstjenester  48 86 97 89
Leif Ruben Kilen Saksbehandler pleie- og omsorgstjenester  47 45 76 53

 

Skole og barnehage

Frode Gabrielsen Virksomhetsleder / rektor ved Aremark skole 47 88 26 89
Kathrine Walthinsen Biblioteksjef 48 94 77 47
Aremark skole Sentralbord 48 95 08 62
Anette Heibø Willassen Skole- og helsesøstertjenesten 45 40 63 11 
Ragnfrid Næss Virksomhetsleder og styrer barnehage 92 25 18 74

 

Teknisk

Harald Halvorsen Foss Leder teknikk 99 09 12 94
Espen Flagstad Leder plan-, miljø- og byggesak  
Henriette Cecilie Wisur-Olsen Rådgiver 95 05 55 93
Line Dalene Saksbehandler teknisk 47 45 45 11
Tanja Furuseth Saksbehandler plan-, miljø- og byggesak 45 73 90 30
Stefan Näset Driftsoperatør / snekker 97 09 37 44
Ole Henrik Johansen Driftsoperatør / rørlegger 95 49 52 19
Nils Håkon Buer Prosjektleder 91 13 34 06
Wiggo Andersen Driftstekniker kommunale bygg 98 21 21 83
Karl Martin Møgedal Jordbruk 92 48 69 58
Kjell Ove Burås Skogbruk 91 70 61 18
Ann Kristin Halvorsrud Viltforvaltning 45 40 67 53
Ole Christian Torgalsbøen Brannsjef 97 02 22 21
Mona Kristin Bergstrøm Renholdsleder 98 21 21 84