Landbruks- og matdepartementet fastsatte 9. juni 2020 en midlertidig forskrift for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020. Tilskuddsordningen skal avhjelpe negative konsekvenser i skogbruket som følge av utbruddet av Covid-19.

 

Mer informasjon om tilskuddsordningen og hvordan du søker, kan du lese på Landbruksdirektoratet sine nettsider.