Skal du bygge skogsbilvei?

Skal du bygge skogsbilvei? Ta ett kurs først!

Byggherre på et skogsveiprosjekt

Tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 9. juni 2020 en midlertidig forskrift for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020. Tilskuddsordningen skal avhjelpe negative konsekvenser i skogbruket som følge av utbruddet av Covid-19.

Mer informasjon om tilskuddsordningen og hvordan du søker, kan du lese på Landbruksdirektoratet sine nettsider.