Refusjonskrav for utbetaling fra skogfond
Ønsker du utbetaling av midler fra din skogfondkonto?
Du finner praktisk informasjon om hvordan du går fram på Landbruksdirektoratet sin nettside: Landbruksdirektoratet 

Det er nå skjerpet inn på kravene for anmodning om utbetaling fra skogfond. Dersom du sender anmodningen direkte til kommunen, og ikke elektronisk via din skogfondskonto, skal du fylle ut skjema og levere dette sammen med regningene du ønsker refundert. 
Skjema: Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur