Aremarkhallen generelt

Aremarkhallen

  • Aremarkhallen har en spilleflate for håndball med internasjonale mål. I tillegg kan det spilles fotball, basketball, volleyball, badminton, tennis og innebandy.
  • Åpningstidene i hallen følger skolens ferier.
  • Aremark skole disponerer hallen på dagtid mellom kl. 08.00 - 15.00 og idrettslagene kan søke om treningstider i tidsrommet kl. 17.00 - 22.00 på hverdager.
  • På hverdager er det frivillige hallverter/tilsynsvakter tilstede i treningstiden.
  • Lars Martin Jæger i Aremark Idrettsforening tildeler halltider til lag og foreninger. 
Barnehage på svømming (4)

Svømmehallen

Svømmebassenget i Aremark har vært stengt siden mars 2020 som et forebyggende tiltak i forbindelse med Corona-viruset. Bassenget holdes stengt til over nyttår på grunn av utbedringer. Ny informasjon kommer når bassenget åpner igjen på nyåret.

Svømmebassenget på Furulund er 6 x 12 m, og er åpent for publikum fire dager i uken.

Åpningstider: 

Familiebading: tirsdag 17:00 - 21:00, torsdag 17:00-19:00 og lørdag 10:00 - 14:00. 

Kvinner: onsdag 17:00 - 19:00 og torsdag 19:00 - 21:00. 

Menn: onsdag 19:00 - 21:00.

Badepriser:

  • Enkeltperson 17 år og yngre / pensjonister kr. 20,- pr. time.
  • Enkeltperson 18 år og eldre kr. 50,- pr. time.
  • Familie kr. 70,- pr. time.
  • Klippekort for enkeltpersoner, 12 klipp betal for 10: kr 200,- for barn og kr 500,- for voksne

Badebilletter kjøpes av badevakten.