Bruk av toaletter på offentlige steder, idrettsanlegg, bensinstasjoner, butikker med flere bør følge egen bransjenorm der dette er utarbeidet, ellersom et minimum følgende oppfordring: «Hyppig renhold og desinfisering av alle utsatte flater. Dette må organiseres ut fra virksomhetens størrelse og antall gjester. Eksempler på renholds-rutiner er 1 gang i timen i "rushtiden", tre ganger om dagen eller lignende.» Det anbefales å ha en sjekkliste hengende oppe på toalettene i forhold til tidspunkt og signatur for vask. Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet har også lagd diverse plakater som kan være fine å henge opp i forhold til håndhygiene /smittevern, f.eks:  Se Her .
Plakaten for håndvak (her) beskriver trinn-for-trinn hvordan håndvask skal utføres. Henges ved siden av såpesipensere. 
Eiere, drivere og idrettslag bør selv også jevnlig følge med på oppdateringer på helsedirektoratets og folkehelsas hjemmesider og følge det som leggesut her:  https://www.helsedirektoratet.no/ https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/