Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper.  
 
Kommunen planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden.  
 
Vi vil senere informere om hvilke grupper som anbefales vaksinasjon og rekkefølgen mellom disse. Kommunen eller fastlegen din kontakter deg dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.  
 
Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.
 
Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.  
 
I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først.  

Dette er prioriteringsrekkefølgen: 
1. Beboere i sykehjem   
2. Alder 85 år og eldre  
3. Alder 75-84 år 
4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene: 
 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene: 

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 
7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 
8. Alder 55-64 år 
9. Alder 45-54 år 

Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur.  Følg med på din kommunes nettside for detaljer. Vaksinen er gratis. All bruk av godkjent koronavaksine i Norge skjer via kommuner og helseforetak.  
Foreløpig er ikke helsepersonell prioritert høyere enn disse gruppene, men dette kan endres dersom smittepresset øker, og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg 
 
OBS! INNBYGGERE I AREMARK KOMMUNE MED FASTLEGE I ANDRE KOMMUNER SKAL OGSÅ VAKSINERES I AREMARK. DET VIL KOMME NÆRMERE INFORMASJON OM DETTE ETTER HVERT PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDER

Mer informasjon om koronavaksine:   
Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp