Trygghetsalarm

Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Kommunens personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går og du er i behov for hjelp.

Målgruppen er eldre, funksjonshemmede og andre som kan ha behov.

 

Matombringing

  • Matombringing er en tjeneste som utføres på hverdager fra mandag til fredag.
  • Målgruppen er eldre, funksjonshemmede og andre som kan ha behov.
  • Ønsker du å bestille/avbestille mat?  Ta kontakt med Trond Korseth på 98212170

Saksbehandling

  • Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om trygghetsalarm eller matombringing, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester og fullmaktskjema finner du under Skjema lenger nede på siden,
  • Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk for å foreta en kartlegging for vurdering / tildeling av tjenester. Deretter fattes det et vedtak med begrunnelse.
  • Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

  • Det er ingen klageadgang da verken trygghetsalarm eller matombringing er en lovpålagt tjeneste, men du kan komme med tilleggsopplysninger til saken og be om en ny vurdering.
  • Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes hvis du har et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven.