Personen har vært isolert i påvente av avklaring. Isolering og igangsatte smitteverntiltak videreføres og personen er godt ivaretatt på sykehjemmet. Det er ikke tegn til alvorlig sykdom så langt. Smitteoppsporing er utført. Det er få nærkontakter. Disse er varslet og det er igangsatt karantenetiltak. Ytterligere informasjon kan ikke utgis pga personvernhensyn.

For ytterligere kommentarer kontakt rådmann Andreas Lervik.