På grunn av stort vannforbruk er det innført vanningsrestriksjoner inntil videre. 

Vanningsrestriksjonene innebærer følgende:

  • Forbud mot vanning med spreder
  • Forbud mot bruk av ubetjent slange
  • Forbud mot bruk av dryppvanningsanlegg

Det er tillatt å vanne med hagekanne eller håndholdt hageslange. Det oppfordres til å vise moderasjon med vanningen. 

Om disse restriksjonene viser seg utilstrekkelige vil totalforbud mot vanning bli innført. Overtredelse av vanningsrestriksjonene vil bli påtalt ved første gangs oppdagelse.