Det blir i disse dager sendt ut skatteseddel digitalt til eiere av skattepliktige eiendommer. Har du ikke digital postkasse som for eksempel Altinn eller Digipost vil du motta skatteseddelen på brevpost noe senere.

Skatteseddelen viser deg informasjon om eiendommen, promillesats, bunnfradrag, takst, skattegrunnlag og hva du skal betale i eiendomsskatt for inneværende år.

Rammer og retningslinjer for eiendomsskatt
Sakkyndig nemnd i Aremark kommune har utarbeidet retningslinjer for eiendomsskattetaksering av fast eiendom som ligger til grunn i beregningen. 

Retningslinjer for eiendomsskattetaksering med sonekart (PDF, 447 kB)

Retting av feil
Har du oppdaget at det er feil på våre opplysninger i eiendomsskatteseddelen, må du informere oss om dette. Eiendomsskattekontoret kan rette feil og beregne nytt skattegrunnlag. 

Klage på takst
Hvis du mener at eiendomsskattetaksten fortsatt er feil, kan du klage på taksten. En klage kan medføre at taksten opprettholdes, settes ned eller opp. Klagen må fremstilles skriftlig innen 6 (seks) uker fra taksten er lagt ut til offentlig ettersyn. Klagen skal inneholde en nærmere begrunnelse for hvorfor du mener den fastsatte taksten er feil. Klagen må undertegnes. Skatten skal betales selv om det klages på taksten. Din klage vil bli behandlet av eget klageutvalg.

Frist for å klage på eiendomsskattetaksten er 11. april 2023.

Eventuell klage sendes til:
E-post: post@aremark.kommune.no
Post: Aremark kommune, Rådhuset, Aremarkveien 2276, 1798 Aremark

Eiendomsskatteliste til offentlig ettersyn
Offentlig skatteliste ligger ute i 3 uker, fra 28.02.2023.

Betaling av eiendomsskatt
Eiendomsskatt for første kvartal blir sendt ut som egen faktura. Eiendomsskatten vil fra andre kvartal bli fakturert sammen med øvrige kommunale gebyrer.