Drop-in blodprøve

Aremark legekontor er åpent for drop-in blodprøver mandager og torsdager mellom 08.30-11.00.

Dette gjør kommunelegen

Kommunelegen har ansvar for helsestasjonstjenesten, skolehelsetjenesten, tilsyn med sykehjem, miljørettet helsevern og utfører kommunens alminnelige legetjenester.
Helse- og omsorgstjenesteloven sier at kommunen skal ha en eller flere kommuneleger som skal utføre de oppgaver kommunelege er tillat i lov eller instruks. 
Dette innebærer blant annet at kommunelegen skal være medisinskfaglig rådgiver, ha ansvar for smittevernarbeidet i kommunen, fatte vedtak om tvungen legeundersøkelse i henhold til psykisk helsevernloven, i henhold til folkehelseloven ha ansvar for hastekompetanse innen samfunnsmedisin som omfattes av miljørettede helsevernsaker og helsemessig beredskap, samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunens folkehelsearbeid, ha ansvar for å kontrollere og videresende skjema til dødsårsaksregisteret. 
 
I tillegg til de lovbestemte oppgavene regulerer avtaleverk blant annet at kommuneoverlegen eller dennes stedfortreder deltar i samarbeidsutvalget med kommunens fastleger. 
Kommunens medisinskfaglige rådgiver benevnes kommuneoverlege. Det skal tilstrebes at kommuneoverlegen er spesialist i samfunnsmedisin.
 
Kommunen er også ansvarlig for å organisere legetjenestetilbud og legevakt. 
 
På dagtid har Aremark legekontor øyeblikkelig hjelp-beredskap for de som oppholder seg i Aremark kommune. 
 
På kveld og natt (klokken 16.00 – 08.00) er det den interkommunale legevakten for Aremark og Halden som har dette ansvaret. Den ligger i Halden. 
 
I tillegg til de ovennevnte oppgaver har Aremark kommune tilsatt lege for å betjene sykehjem, helsestasjon og skolehelsetjeneste. 

Slik bestiller du time i vår e-portal

Du kan bestille time og resepter hos din fastlege via helsenorge.no ved å logge deg inn der.

Helsenorge

Ønsker du time til småkirurgi, 1.gangs svangerskapskontroller eller 6.ukers kontroll ber vi deg bestille time via vårt sentralbord på telefonnummer 69 19 96 90, da dette er timer som gjerne krever litt lengre tid.

Betalingsalternativer

 1. Du får en sms etter timen, med lenke til Vipps eller betaling med bankkort (Pay-ex)
 2. Betaling med faktura (uten gebyr)
 3. Betaling med kontanter

Sykemelding

Ved behov for sykemelding eller legeattest for skolefravær må lege kontaktes samme dag som sykdommen og fraværet inntrer.  

Pasientreiser

 1. Det er henviser som ordner transport første gang (medisinsk vurdering).
 2. Det er behandler som avgjør hjemreise.
 3. Dersom man skal tilbake på kontroll, er det kontrollstedet som avgjør/ordner reise til og fra.

Mer informasjon: https://www.helsenorge.no/pasientreiser/.

Våre ansatte

Kommuneoverlege: Golbon Sadrzadeh

Fastlege: Rita Martinsen. Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Cand.med.2003 fra NTNU.

Fastlege: Mirjam Kilen. Allmennlege. Cand.med. 2009 fra UiO. Mirjam er i tillegg helsestasjonslege og er tilgjengelig på helsestasjonen onsdager 08.30-12.00.

Helsesekretærer: Britt Sandbæk og Eva Brith Moen.

Legevakten for Aremark og Halden

 • Legevakten er en interkommunal legevakt som dekker Aremark og Halden kommune. 
 • Legevakten er åpen hele døgnet, bemannet med sykepleier som kan gi råd og veiledning over telefon.  Kveld, natt og helger drives tradisjonell legevakt med lege og to sykepleiere tilstede. 
 • Fra klokken 16.00 er legevakten bemannet med lege og to sykepleiere frem til klokken 08.00 neste dag. I helger og høytider hele døgnet.
 • Når du henvender deg til legevakten bør du ringe på forhånd, hvis mulig.
 • Tirsdag og torsdag kan LAR-klienter avlegge urinprøver på legevakten 
 • Legevakten skal gi øyeblikkelig hjelp til de som oppholder seg i Aremark og Halden kommune(r). Ved stor pågang kan det bli lang ventetid på legevakten. Vi må alltid prioritere de mest syke først og derfor må mindre syke vente lenger.

Adresse: Kjærlighetsstien 30.

Dersom du blir akutt syk på dagtid og trenger hjelp, gjør du følgende:
• Ring fastlegen din først. Alle legekontor skal ha timer for øyeblikkelig hjelp.
• Dersom du ikke har fastlege eller vedkommende ikke treffes, ring legevakten telefon 116117.
• Her treffer du en sykepleier som kan gi råd og veiledning. Ved behov for legehjelp kan dette skaffes. Du skal altså ikke vente med å kontakte legevakten til kl. 16:00, men ringe til legevakten på dagtid.
• Nødnummer 113 kan brukes ved alvorlig sykdom der sykehusinnleggelse er sannsynlig.
• På dagtid er det en sykepleier som betjener legevaktsentralen. Kveld, natt og helger drives tradisjonell legevakt med lege og to sykepleiere tilstede.
 
Legevakttelefon: 116117  (evnt: 69 17 23 11 - brukes om du ringer fra utlandet) 
Besøksadresse: Kjærlighetsstien 30, 1781 Halden 
Telefaks: 69 17 25 52 
Åpningstider: Legevakten er døgnåpen. 
Betjent med lege: kl: 16.00 – 08.00 alle hverdager, hele døgnet i helger og på høytidsdager. 
Kontaktpersoner: Nina Bruun Hansen    69 17 25 53 

Veterinærvakt

Veterinærvakt: 48280149
Vakten gjelder fra 16.00-08.00 på hverdager, og i hele døgnet i helgene.
Det er et akuttnummer som skal brukes i tilfeller der det ikke kan vente til veterinærenes ordinære åpningstider.

Viltpåkjørsler

Skade på ville dyr: 02800
Observasjoner av skadet eller sykt vilt meldes umiddelbart til politiet i Halden på telefon 64 99 30 00 eller politiets servicetelefon 02800. Ved akutte situasjoner kan politiet kontaktes på 112.