Bjørkebekk grendehus_L

Koronatestsenter i Bjørkebekk

Åpningstider: Alle dager 08:00 - 15:30.
Drop-in testing - Gjelder for alle, det er ikke være nødvendig å bestille time for testing.

Kontakttelefonnummeret til senteret: 969 43 147

Alle innbyggere i Aremark kommune som har behov for testing for korona, skal fra 08.01.2021 teste seg ved koronatestsenteret i Bjørkebekk grendehus. Det samme gjelder grensependlere som passerer grensen i Bjørkebekk, og som tidligere har blitt testet på Fossbykollen. Testing skjer innenfor senterets åpningstider 08:00 - 15:30.

Det er viktig at de anvisningene som gis, enten muntlig eller skriftlig, følges. Blant annet skal ingen som skal testes inn i bygget, men testes på baksiden av bygget ved rullestolrampen.

Koronavaksine

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper.  
 
Kommunen planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden.  
 
Vi vil senere informere om hvilke grupper som anbefales vaksinasjon og rekkefølgen mellom disse. Kommunen eller fastlegen din kontakter deg dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.  
 
Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.
 
Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.  
 
I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først.  
Dette er prioriteringsrekkefølgen: 

1. Beboere i sykehjem   
2. Alder 85 år og eldre  
3. Alder 75-84 år 
4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene: 

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene: 

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 
7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 
8. Alder 55-64 år 
9. Alder 45-54 år 

Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur.  Følg med på din kommunes nettside for detaljer. Vaksinen er gratis. All bruk av godkjent koronavaksine i Norge skjer via kommuner og helseforetak.  
Foreløpig er ikke helsepersonell prioritert høyere enn disse gruppene, men dette kan endres dersom smittepresset øker, og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg 
 
 
OBS! INNBYGGERE I AREMARK KOMMUNE MED FASTLEGE I ANDRE KOMMUNER SKAL OGSÅ VAKSINERES I AREMARK. DET VIL KOMME NÆRMERE INFORMASJON OM DETTE ETTER HVERT PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDER.  
 
Mer informasjon om koronavaksine:   
Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp 

Oppdatering fra kriseledelsen - 04.01.2021

Kriseledelsen i Aremark kommune hadde møte kl. 15:00 mandag 4. januar 2021.
Grunnet høyt smittetall i samfunnet har det kommet oppdaterte anbefalinger fra regjeringen. Kriseledelsen i Aremark har i dag besluttet følgende:

Fra og med 04.01.2021 og fram til 18.01.2021 vil følgende tiltak bli iverksatt:


Oppvekst:
• Ungdomsskolen og barneskolen settes til rødt nivå. Elevene møter på skolen som vanlig, men undervisningen vil foregå i mindre grupper, samt at det blir mindre/ingen kontakt mellom gruppene.  
• Barnehagen opprettholder gult nivå som i dag, men planlegger for å kunne innføre rødt nivå på kort varsel, men innføres altså ikke nå. 
• Åpen barnehage arrangeres ikke. 
 
Kultur og idrett:
• Aremarkhallen holdes stengt etter skoletid alle hverdager og i helgene. 
• Furulund holdes stengt. 
• Aremark bibliotek og “mer åpent bibliotek” holdes stengt. 
 
Helse og omsorg:
• Sykehjemmet - Kravet om munnbind på sykehjemmet og hjemmesykepleien nå det er mindre enn 1 m avstand videreføres. 
• Sykehjemmet er stengt for besøkende. 
 
Administrasjon:
• Alle som har mulighet, benytter hjemmekontor. 
• Ansatte som har “gjestekontor” på Aremark rådhus skal ikke benytte seg av disse, men arbeide hjemmefra og/eller på hovedarbeidssted. 
• Aremark rådhus holdes stengt for besøkende
 
Vi har nå begynt å vaksinere og vaksine sendes oss i etapper. De første prioriterte er de på sykehjemmet og de over 85. Aremark kommune vil følge statlige retningslinjer for vaksinering.

Opprettelse av testsenter i Aremark - Bjørkebekk testsenter

I forbindelse med helsemyndighetenes strenge smitteverntiltak for å hindre økt smitte av Covid-19 i samfunnet, er det bl.a. bestemt at de fleste grenseoverganger skal stenges for innreise, og at all innreise skal kontrolleres. Det er bestemt at grenseovergangen i Bjørkebekk skal holdes åpen for kontrollert innreise mellom kl. 08:00 og 15:30 daglig, og at det skal opprettes et testsenter i forbindelse med dette.

Aremark kommune har derfor valgt å benytte grendehuset i Bjørkebekk som testsenter, og å flytte denne tjenesten fra Fossbykollen til Bjørkebekk. Testsenteret vil starte testvirksomheten fredag 8.1.2021 kl. 11:00 , og deretter ha åpent i tidsrommet 08:00 – 1530 hver dag (også lørdag og søndag). 

Alle i Aremark som mistenker smitte skal heretter testes i Bjørkebekk. Det samme gjelder grensependlere som passerer grensen i Bjørkebekk, og som tidligere har blitt testet på Fossbykollen. Da testsenteret har fast åpningstid, vil det ikke være nødvendig å bestille time for testing. Det er bare å møte opp (drop-in testing). Det er viktig at de anvisningene som gis, enten muntlig eller skriftlig, følges. Bl.a. skal ingen som skal testes inn i bygget, men testes på baksiden av bygget ved rullestolrampen.  

Status for testing og smitte i Aremark kommune 21.12.2020

Det er per 21.12.2020 utført 470 coronatester i Aremark kommune. I tillegg er enkelte innbyggere i kommunen testet andre steder, som sykehus/helsehus, legevakt eller via arbeidsgiver i andre kommuner. 

Det er per nå registrert tre personer med coronasmitte i Aremark. Ytterligere to personer folkeregistrert i Aremark har testet positivt, men de er ikke smittet i, eller har oppholdt seg i kommunen rett før eller i sykdomsperioden. Vi tester 1-3 innbyggere som har vært nærkontakter til påvist smittede i andre kommuner ukentlig, men alle har vært negative. 

Det oppfordres til å følge myndighetenes smittevernråd når vi nå går inn i julehøytiden med hånddesinfeksjon, avstand og munnbind der det er vanskelig å overholde enmetersregelen. Se ellers Folkehelseinstituttets hjemmesider for mer info: Avstand, karantene og isolering - FHI.

Her finner du all informasjon om korona i Aremark fra mars til dags dato

Oppdatering 07.01.21:
Opprettelse av testsenter i Aremark - Bjørkebekk testsenter. Les mer her.

Oppdatering 04.01.21:
Fosbykollen sykehjem stengt for besøkende. Les mer her.
Oppdatering fra kriseledelsen. Les mer her.

Oppdatering 21.12.20:
Informasjon om koronavaksine. Les mer her.

Oppdatering 23.11.20:

Aremark kommune innfører påbud om bruk av munnbind. Les mer her.

 

Oppdatering 25.10.20:

Nytt smittetilfelle i Aremark kommune 24.10.2020. Les mer her. 

 

Oppdatering 27.08.20:

Beslutninger fra møte i kriseledelsen i Aremark kommune 26.08.2020. Les mer her.

 

Oppdatering 21.08.20:

Status for testing og smitte i Arepark kommune 20.08.20. Les mer her.

Opphevelse av enkelte punkter i vedtak etter smittevernloven §4-1 fattet 12.08.2020. Les mer her.

 

Oppdatering 12.08.20:

Koronatelefonen. Det er opprettet en midlertidig koronatelefon til innbyggere i Aremark for å avtale time for testing. Koronatelefon med telefonnummer 969 43 147 er betjent mandag - fredag kl. 10.00 - 13.00. Les mer her.

Aremark bibliotek er stengt inntil videre. Les mer her.

Oppdatering fra kriseledelsen - Covid-19. Les mer her.

 

Oppdatering 07.08.10:

Smittepresset øker og Fosbykollen sykehjem stenges igjen for besøkende. Les mer her.

 

Oppdatering 20.05.20:

Aremarkhallen åpner opp igjen. Les mer her

Besøksregler for Fosbykollen sykehjem. Les mer her.

Besøk til beboere i leiligheter ved Fosbykollen servicefløy. Les mer her.

 

Oppdatering 15.05.20:

Bruk av toaletter på offentlige steder, idrettsanlegg, bensinstasjoner mm., Les mer her.

 

Oppdatering 08.05.20:

Har du helserelaterte spørsmål om koronaviruset Covid-19 må du ringe din fastlege. For generelle spørsmål, ring Folkehelseinstituttets koronatelefon 815 55 015 åpent fra kl 08.00 - 20.00.

Lenker som kan gi svar på det meste som er av sentrale føringer:

https://helsenorge.no/koronavirus

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus

https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/

Campingplasser/bobilplasser - endring av vedtak om stenging av sanitæranlegg, les mer her

 

Oppdatering 28. april:

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten trapper opp mot vanlig drift, les mer her

 

Oppdatering 24. april:

Oppfordring fra Aremark kommune om fritidsreiser, les mer her.

 

Oppdatering 16. april:

Det vises til vedtak om stenging av campingplasser.

Denne bestemmelsen videreføres fram til og med den 20.april.

Det samme gjelder forbudet om overnatting på egen fritidseiendom utenfor hjemkommune.

 

Oppdatering 07. april:

En pasient innlagt på Fosbykollen sykehjem har fått påvist Covid19- smitte, les mer her.

 

Oppdatering 03.april:

Aremark kommune vedtar umiddelbar stenging av campingplasser og bobilplasserfra kl 16.00 03.04.20, les mer her.

Fortsatt stengt skole og barnehage i Aremark - tidligste åpning er 20.april, les mer her 

 

Oppdatering 02.april:

Informasjon fra barnevernstjenesten i Aremark, les mer her

 

Oppdatering 28. mars:

En person i Aremark er bekreftet smittet av korona-viruset, les mer her.

 

Oppdatering 27.mars:

Utsetting og bruk av båter i vassdraget, les mer her.

 

Oppdatering 24. mars:

Det er per nå ikke påvist smitte i Aremark.

Aremark kommunes kriseledelse har besluttet å forlenge alle tiltak for å begrense smittespredning, les mer her.

 

Oppdatering 20. mars

Regjeringen iverksatte 19. mars forbud mot opphold på fritidseiendom utenfor egen hjemkommune, uten mulighet for dispensasjon, les mer her.

 

Oppdatering 18. mars

Oppdaterte råd og anbefalinger til all varehandel, inkludert dagligvarehandel. Les mer her

Se også Helsedirektoratet sin informasjonsside om koronavirus her

 

Oppdatering 17. mars

Det er per nå ikke påvist smitte i Aremark.

Fra i dag 17. mars skal alle som har vært i Sverige eller Finland i hjemmekarantene i 14 dager. I tillegg er det innført midlertidig grensekontroll. Les mer her.

Korona-sjekk: På denne siden kan du sjekke hvilke råd og tiltak som gjelder for deg i forhold til korona-viruset.

 

Oppdatering 16. mars

Det er per nå ikke påvist smitte i Aremark.

Alt av arrangementer, stevner og sammenkomster i kommunen stenges/avlyses, det vil ikke lenger være anledning til å gjennomføre private arrangementer med inntil 50 deltagere, som informert om tidligere.

Meråpent bibliotek i Aremark stenges.

Alle som føler seg syke skal holde seg hjemme, les Folkehelseinstituttets råd til befolkningen her og informasjon på helsenorge.no om hjemmekarantene og isolasjon.

Fra 17. mars skal alle som har vært i Sverige eller Finland også være i hjemmekarantene i 14 dager. Denne bestemmelsen har ikke tilbakevirkende kraft. Fra før skal alle som har vært utenlands ha hjemmekarantene i 14 dager fra den dagen de kommer hjem. Les mer om hjemmekarantene her

Det er ikke lov å oppholde seg på fritidseiendommer i Aremark, dersom man har folkeregistrert adresse i en annen kommune, jfr §5 Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 Det vil ikke bli gitt dispensasjon fra denne bestemmelsen.

Butikkene er risikoområder med tanke på smitteoverføring. Det er nå av største viktighet at man iverksetter gode smitteverntiltak, da butikkene vil være et sted der de fleste må gå før eller senere, les mer om strengere smitteverntiltak i matbutikker her

Regjeringen innfører strengere grensekontroll, les mer her

 

Oppdatering 15.mars

Aremark kommune ber innbyggere med helsefaglig bakgrunn, students mer her....er osv. registrere seg. Les mer her

Helsepersonell ansatt i Aremark som krysser landegrensen Les mer her

 

Oppdatering 13. mars

Det er pr nå ikke påvist smitte i Aremark. Vi vil legge ut info på hjemmesiden/Facebook så raskt vi kan hvis vi får påvist tilfeller med positiv svar. Men, så lenge det ikke står noe er vi fortsatt i den heldige situasjonen å ikke ha påvist smitte i kommunen.

Tilbudet på helsestasjonen endres, for å begrense/hindre smittespredning. Les mer om hvilke tilbud som opprettholdes og hvordan du skal forholde deg her

 

Oppdatering 12. mars

Aremark kommune setter kriseledelse, og blant annet skolen, barnehagen og Fosbykollen sykehjem stenges, les mer her

Aremark legekontor innfører nye tiltak for å unngå smittespredning ved legekontoret, les mer her

Med bakgrunn i Corona-pandemien, har ordfører besluttet at som et smitte begrensende tiltak ikke skal avholdes politiske møter i Aremark i tiden framover. I første omgang gjelder dette fram til og med påske.

 

Oppdatering 11. mars

Svømmehallen, Furulund og Aremarkhallen er stengt inntil videre som et forebyggende tiltak i forbindelse med Corona-viruset. Det innføres også besøksrestriksjoner ved Aremark rådhus og på Fosbykollen. Det vil si at kun nære pårørende for tiden kan komme på besøk til Fosbykollen. Dette gjelder fram til ny beskjed gis.

 

Oppdatering 9. mars

Foreløpig er det ikke oppdaget tilfeller av smittede i Aremark. Vi følger nøye med på Folkehelseinstituttets oppdateringer/anbefalinger og eventuelle endringer i smittesituasjonen.

Kommunens virksomheter arbeider nå med forberedelser på at vi også vil kunne få påvist smitte hos personer i Aremark, og vil kunne iverksette tiltak hvis det blir behov for det. 

Antall smittede i Norge er fortsatt økende, men det har foreløpig ikke vært noen som har blitt alvorlig syke. Erfaringene man har fra andre land, tilsier at barn får milde symptomer. Vi vil oppfordre alle til økt fokus på god håndhygiene i disse dager, slik at vi gjør det vi kan for å minimere smitterisiko fremover - også for andre typer virusinfeksjoner som nå er i omløp. 

Vis gjerne barn denne filmen fra Helsedirektoratet, som gir enkel og god forklaring for barn

https://www.youtube.com/watch?v=v1W249tl1vA&feature=youtu.be

 

Det viktigste en kan gjøre for å unngå å smitte andre og bli smittet selv – både når det gjelder influensavirus og koronavirus – er god hoste- og håndhygiene: 

 

 • Host og nys i et papirlommetørkle som kastes etter bruk. Har du ikke det er albuekroken et godt alternativ.
 • Vask hendene ofte og grundig, særlig når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon med et middel som inneholder alkohol, er et godt alternativ når en ikke får vasket hendene

 

Symptomer

Akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, kortpustethet, feber. For å regnes som mistenkt smittet må du i løpet av de siste 14 dagene før symptomdebut oppfylle minst ett av følgende kriterier:

 • Ha vært i et område med vedvarende spredning
 • Ha vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av koronavirus-infeksjon
 • Ha pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale eller har hatt tilsvarende nærkontakt med en person som er bekreftet syk med koronavirus-infeksjon (SARS-CoV-2)

 

Hvem skal testes?

Følgende personer bør testes for korona-virus:

1) Personer som har symptomer og har vært i områder med vedvarende smitte, eller har hatt kontakt med et bekreftet tilfelle.

Områder med vedvarende smitte defineres for øyeblikket som Fastlands-Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia. Listen over land med vedvarende smitte kan endres.

2) Personer som har akutt luftveisinfeksjon og som har hatt nærkontakt med personer som har fått påvist koronavirus.

Merk at friske personer skal ikke testes. Testing av både gruppe 1 og gruppe 2 forutsetter symptomer på akutt luftveisinfeksjon.

 

Hvem skal holde seg hjemme?

Avhengig av de opplysningene du gir, kan du bli bedt om å holde deg hjemme for å unngå å smitte andre. Også her vil vi følge de retningslinjer som er gitt av Folkehelseinstituttet.

 • Karantenetiden hjemme er 14 dager. 
 • Dersom du er hjemme i karantene, må du ordne med å få mat levert på døra. 
 • Helsepersonell vil ta daglig kontakt med deg.
 • Personer som helsemyndighetene anbefaler at skal holde seg hjemme, vil ha rett til sykmelding. 
 • Personer som isolerer seg frivillig (som altså ikke tilhører de tre kategoriene ovenfor), har ikke rett på sykmelding.

Anbefalingene om karantene er blitt utvidet til å gjelde ALLE PERSONER som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Det betyr at alle som har vært i områder med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. 

Områder med vedvarende smitte er: 

Nord-Italia: Regionene Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna og Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Marche, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria og Abruzzo. 

Kina. 

Iran.

Sør-Korea. 

(Hongkong)

(Japan)

(Singapore). 

Østerrike (Tirol)

Mer informasjon:

Ønsker du mer informasjon, anbefaler Aremark kommune at du søker informasjon fra offentlige aktører med troverdig informasjon. Dette er nettsider vi anbefaler:

Informasjonen på denne siden er utarbeidet/kvalitetssikret av smittevernlege Mirjam Kilen og kommuneoverlege Rita Martinsen i Aremark kommune.