Når mottar jeg faktura?

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter faktureres per i dag terminvis fire ganger per år. 

Januar-mars: Faktura sendes ut rundt 01. februar med forfall 20. februar. Denne terminen vil inneholde vann- og avløpsavregning for året som er gått for innbyggere med vannmåler.
April-juni: Faktura sendes ut rundt 01. mai med forfall 20. mai. 
Juli-september: Faktura sendes ut rundt 01. august med forfall 20. august. 
Oktober-desember: Faktura sendes ut rundt 01. november med forfall 20. november.  

Kommuneadministrasjonen følger opp kommunestyrets vedtak om å tilby flere betalingsterminer per år for kommunale avgifter og forventer å kunne innføre dette i 2021. 

Forfall skal tydelig framkomme på fakturaen. Hvis du ikke kan betale innen forfall, kan du avtale eventuelle betalingsordninger med den instansen i kommunen som står for innkrevingen. Hvis du verken betaler innen forfall eller tar kontakt, vil kravet bli tvangsinnfordret. Kommunale avgifter kan tvangsinnfordres bl.a. ved at eiendommen avgiften gjelder, tvangsselges. Andre krav sendes til inkasso.


Barnehage og SFO
Faktura sendes ut rundt 1. med forfall 20. Fakturaen gjelder for inneværende måned. Det sendes ikke ut faktura for juli.


Helse- og omsorgstjenester
Faktura sendes ut rundt 1. med forfall 20. Fakturaen gjelder perioden spesifisert på fakturaen. 


Husleie
Faktura sendes ut rundt 1. med forfall 20. Fakturaen gjelder for inneværende måned.


Kulturskolen
Faktura sendes ut en gang per halvår, rundt 1. mars og 01. oktober, med forfall 20. mars og 20. oktober. 


Andre tjenester
Faktureres fortløpende

 

AvtaleGiro og eFaktura

Du kan opprette AvtaleGiro og eFaktura for forenkle betaling av faste regninger du får fra kommunen. 

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Det vil si at banken sørger for at regningene betales direkte fra din konto på forfallsdato. En avtalegiro oppretter du enkelt i din egen nettbank, eller ved å kontakte banken og gi de fullmakt til å gjøre det for deg. En avtalegiro opprettes på hver enkelt tjeneste hos kommunen, dvs at man må ha en avtale for f.eks. kommunale avgifter, og en annen avtale for barnehage.

Avtalene bør allerede ligge klare som et forslag i nettbanken, men sjekk at koden/KID stemmer overens med kode/KID på siste mottatte papirgiro. Koden forteller hvilket kundenummer og tjeneste avtalen gjelder. (De tre siste sifrene i koden kan variere, dette har ingen betydning for opprettelse av avtale). Hvis det ikke ligger et forslag klart, er det denne kode/KID som skal tastes manuelt.

Aremark kommune som leverandør har ingen tillatelse til å opprette avtalegiro for kunden, og dessverre da heller ingen mulighet til å hjelpe med å endre eller avslutte avtaler. Alt må gjøres i nettbank eller av banken etter fullmakt. Avtalen er mellom kunden og banken.
Med eFaktura får du regningene ferdig utfylt rett inn i nettbanken din. Du slipper å taste lange KID- og kontonummer når du skal betale regningen, det eneste du trenger å gjøre er å godkjenne betalingen.

eFaktura oppretter du enkelt i din egen nettbank. Oppretter man en eFaktura avtale omfatter dette alle fakturaer som sendes fra Aremark kommune, uansett tjeneste.

Avtalen bør allerede ligge klar som et forslag i nettbanken, men sjekk at koden stemmer overens med kode på siste mottatte papirgiro. Koden forteller hvilket kundenummer avtalen gjelder. Hvis det ikke ligger et forslag klart, er det denne kode som skal tastes manuelt.

Aremark kommune som leverandør har ingen tillatelse til å opprette en eFaktura for kunden, og dessverre da heller ingen mulighet til å hjelpe med å endre eller avslutte avtaler. Avtalen er mellom kunden og banken.

Altinn og digital postkasse

Har du ikke en aktiv AvtaleGiro- eller eFakturaavtale vil kommunen i hovedsak distribuere fakturaen til deg som et digitalt dokument.

Har du opprettet en digital postkasse vil du få fakturaen tilsendt til den, hvis ikke vil den gå til din Altinn-innboks. Åpnes ikke dokumentet i Altinn vil det sendes til deg i posten etter noen dager.