Kommunale gebyrer

Kommunale gebyrer og eiendomsskatt betales normalt fire ganger per år og faktureres på samme faktura. Forfallsdatoene for disse fakturaene er:

  • 20. februar
  • 20. mai
  • 20. august
  • 20. november

Månedlig fakturering
Du kan fra januar 2022 velge å få dine kommunale gebyrer og eiendomsskatt tilsendt med forfall hver måned i stedet for fire ganger i året. Ønsker du månedlig fakturering kan du sende navn, adresse og eiendommens gårds- og bruksnummer til post@aremark.kommune.no.

Dersom du vil fortsette å motta faktura fire ganger i året trenger du ikke foreta deg noe. Tilbudet om månedlig fakturering over 12 terminer er valgfritt. Fakturering over 4 terminer er standard.

Forfall skal tydelig framkomme på fakturaen. Hvis du ikke kan betale innen forfall, kan du avtale eventuelle betalingsordninger med den instansen i kommunen som står for innkrevingen. Hvis du verken betaler innen forfall eller tar kontakt, vil kravet bli tvangsinnfordret. Kommunale avgifter kan tvangsinnfordres bl.a. ved at eiendommen avgiften gjelder, tvangsselges. Andre krav sendes til inkasso.

Eierskifte?
Generell info er at gammel og ny eier selv må gjøre avregninger som går på tvers av eierskifte. Fakturaen sendes til den som står som hjemmelshaver på faktureringstidspunktet. Dersom eiendommen skifter eier i etterkant, blir dette et oppgjør mellom kjøper og selger. Fakturaen må likevel betales i sin helhet til kommunen innen forfallsdato. Avregning er noe som kjøper og selger gjør seg imellom eller ved hjelp av eiendomsmegler.

Fakturautsendelse

Du kan betale alle fakturaer fra kommunen elektronisk.

AvtaleGiro
Dersom du som kunde har AvtaleGiro, vil også belastningsoppgaven bli forsøkt distribuert digitalt. En god løsning for deg som ikke har nettbank eller andre digitale løsninger vil da være å opprette AvtaleGiro, så får du tilsendt belastningsoppgave i posten.

eFaktura
eFaktura er vår mest foretrukne distribusjonskanal, og vi vil anbefale alle våre kunder å opprette eFakturaavtale i banken. eFaktura sikrer at fakturaen kommer kjapt frem, samt at den er ferdig utfylt så du slipper å taste kontonummer, KID og beløp.

Faktura via Vipps 
Gjennom den nye løsningen har vi nå mulighet til å tilby Vipps eFaktura. Dette forutsetter at du benytter Vipps, og har aktivert Vipps eFaktura inne i appen.

Faktura i Digipost / eBoks
For å motta faktura på Digipost/eBoks fordrer det at du har opprettet en digital postkasse hos en av disse leverandørene. Dersom du allerede har avtale om eFaktura eller avtalegiro med kommunen vil disse være foretrukket foran Digital Postkasse.

Faktura som vedlegg i e-post
Ønsker du å få fakturaen tilsendt som et PDF-vedlegg til e-post, kan du kontakte oss for å få registrert din epostadresse i vårt system. Vi må presisere at dersom du har andre digitale kanaler som avtalegiro, eFaktura, Vippsfaktura eller Digital postkasse, vil disse bli foretrukket fremfor epost.

Faktura levert i postkassa
Dersom vi ikke får treff i noen digitale kanaler, vil fakturaen bli levert i postkassa på samme måte som tidligere, og den eneste forskjellen du vil merke, er at utseende på fakturaen er noe endret. Den nye blanketten har ikke girodel i bunnen, så om du ønsker å benytte brevgiro må du fylle ut en tom giroblankett. Tomme giroblanketter fås i banken, eller på rådhuset/servicetorget i kommunen. På rådhuset/servicetorget kan du også få hjelp til utfylling av giro dersom dette er ønskelig.

Purring

Dersom den originale fakturaen ikke blir betalt ved forfallsdato, påløper det forsinkelsesrente fra forfall. I tillegg påløper det lovbestemte inkassogebyrer for varsler som blir sendt ut.