Hvem kan vie oss?

Ekteskapsloven gir ordfører og varaordfører myndighet til å utføre vigselsseremonien. Det er:

 • Håkon Tolsby, ordfører
 • Marte Espelund Sande , varaordfører

I tillegg har Aremark kommunestyre vedtatt at følgende er kommunale vigslere:

 • Kommunedirektør
 • Mette Eriksen, kommunedirektørens stedfortreder 
 • Nina Krafft Skolleborg, næringsrådgiver
 • Egil Kortnes, kommunestyrerepresentant og vert på Bøensætre
 • Mary Anne Gløboden, vigselskoordinator

NB! Vigsler avtales med vigselskoordinator Mary Anne Gløboden, ikke direkte med vigsler. 

Ønsker dere andre løsninger? 

Etter nærmere avtale mellom kommunens vigslere og brudefolkene kan kommunal vigsel utføres på andre steder og til andre tider om det passer for vigsleren. Dersom vigselen skal foregå utenfor Aremark kommune, påløper et gebyr.

Hvor og når kan vi gifte oss?

Mandag – fredag (unntatt på bevegelige helligdager)  kl. 0900 – 1500. 

 • Vigslinger utenfor disse tidspunkt må avtales særskilt.
 • Vielsen foregår på rådhuset i kommunestyresalen. Det utføres ikke vielser på rådhuset i helgene. 
 • Dersom en ønsker å bli viet utenom kontortid, så må man stille med privat lokale til seremonien. 
 • Det utføres som hovedregel ikke vielser på røde dager, helligdager jule-nyttårs-eller påskeaften

Hva koster det?

 • Det er gratis å gifte seg borgerlig i Aremark.
 • Vigslinger utenom kommunens alminnelige vigselstilbud faktureres etter egne satser.
 • Hvis kommunen bes om å stille med to vitner utenfor tidspunktene for kommunens alminnelige vigselstilbud, faktureres dette med kr. 500,- i tillegg.
 • Krav fra kommunen om dekning av slike kostnader avtales med brudeparet på forhånd.

Hva må vi gjøre før vi kan gifte oss ?

1. Bestille prøvingsattest - dette gjøres gjennom en digital løsning hos Folkeregisteret/Skatteetaten.

Behandlingstiden kan være inntil tre uker dersom det er behov for manuell oppfølging, så vær ute i god tid, men likevel ikke mer enn fire måneder før bryllupet skal stå. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være ferske.

 • Begge kommende ektefeller må fylle ut hver sin egenerklæring, og forloverne fyller ut forlovererklæring. Noen må fylle ut litt mer:
 • Har du for eksempel vært gift før, vil det i noen tilfelle være behov for å legge ved en erklæring om skifte.
 • Ønsker du å endre navn, må du fylle ut en melding om endring av navn. Alt kan fylles ut digitalt via Skatteetatens nettsider. 
 • Når saken er ferdig behandlet, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at dere kan gifte dere. Prøvingsattesten kan dere velge om dere vil sende videre fra Altinn i en e-post til vigsler, eller skrive ut og ta med en kopi av. Gratulerer! Nå er dere klare for å inngå ekteskap!

Det anbefales å lese: Skatteetatens "Veien til ekteskapet - steg for steg" som dere finner ved å klikke her.  

I Skatteetatens guide får du en oversiktlig gjennomgang av hva dere må huske på og dere finner lenker til de skjemaene dere trenger.  Vær tidlig ute med disse skjemaene, men ikke mer enn 4 måneder før giftemålet. Dette på grunn av papirenes gyldighetstid. Forventet behandlingstid er minst 2 til 3 uker hos Skatteetaten, i høysesong mellom april-september bør det beregnes mer tid. 

2. Bestill tid og sted

Tidspunkt og sted for vigsel avtales med vigselskoordinator minimum fire uker før planlagt bryllupsdag. Aremark kommune tar forbehold om tilgjengelighet på ønsket tidsrom.

Tlf: 69199600

Epost: post@aremark.kommune.no

Post/besøksadresse: Aremarkveien 2276, rådhuset, 1798 Aremark

3. Når du får prøvingsattesten

Hvis prøvingsattesten kommer til dere privat, må den snarest videresendes til Aremark kommune, senest tre uker før vielsen. Gyldig prøvingsattest er en forutsetning for at kommunen kan gjennomføre vigselen. Kommunen vil sørge for at vigsleren får videresendt prøvingsattesten.

På selve dagen må dere huske

 • På selve dagen for bryllupet må dere ha med gyldig legitimasjon med bilde som må fremvises for vigsleren før bryllupsseremonien. Når seremonien er slutt, og vigsler har erklært dere som ektefolk, må dere, forloverne/vitnene samt vigsleren underskrive vigselsprotokollen.
 • Vigsler skal sende papirer til Skatteetaten innen 3 virkedager etter at ekteskapet er inngått.
 • Aremark kommune vil kreve original prøvningsattest i hende for å gjennomføre vielse. Det blir av fleksibilitetshensyn lagt til rette for at det er mulig å bestille tid før prøvningsattest foreligger.
 • NB! Attesten vil bli brukt som vielsesprotokoll etter seremonien, og skal ikke signeres før den overleveres vigsler.

Det borgerlige vigselsformularet

 • Det borgerlige vigselsformularet, er en tekst som skal benyttes ved gjennomføring av borgerlige vigsler, jf. ekteskapsloven § 15.
 • Vigselsformularet er fastsatt ved kgl. res 18. desember 1992. Vigsler kan også lese et dikt for brudeparet hvis de ønsker dette. Det er også rom for å tilpasse seremonien med for eksempel musikk utover dette, men dette må brudeparet selv stå for.
 • Selve seremonien er fra kommunens side beregnet til å vare ca 15 minutter pluss 15 minutters for- og etterarbeid. Det må være 2 vitner til stede under vielsen. Dette er normalt forloverne, men det eneste kravet vi stiller er at det er to myndige personer. Brudeparet kan be om at kommunen stiller med to vitner.
 • Dokumentasjon, inngående og utgående brev og skjemaer, skal journalføres og arkiveres i henhold til arkivloven og arkivforskriften.

Slik foregår seremonien

 • ​Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn.
 • Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.
 • Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vigselen kan skje på norsk eller engelsk. På noen steder kan vigselen også foregå på tysk eller fransk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.
 • Seremonien varer i 10-15 minutter. En kommunal vigsler står for vigselen.
 • Dere blir vist inn i seremonirommet sammen med gjestene. Selve vigselen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dere som ektefolk.
 • Til slutt undertegnes vigselsprotokollen av dere, vitnene og vigsleren. 
 • Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.
 • Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd til vigsleren før seremonien starter. Ringene settes på når vigsleren har erklært dere som ektefolk. Vigsleren sier fra når ringene kan utveksles.
 • Dere kan gjerne ha musikk eller diktlesning under seremonien. Dette må avtales på forhånd med vigsleren.
 • Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsleren.

Kilde: Domstol.no