Overføring av skatteoppkreveroppgaver til Skatteetaten

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen. 
 
Mer informasjon vil bli lagt ut på www.skatteetaten.no. 
Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

 

Oppgaver

  • Hovedoppgavene til kommunens kemnerkontor er innkreving og regnskapsføring av offentlige skatter og avgifter, samt veiledning og kontroll av arbeidsgivere.
  • I tillegg står kemnerkontoret for innkreving av kommunale krav og avgifter.
  • Kemnerkontoret legger aktivt til rette for god og omfattende veiledning og informasjon om rettigheter og plikter for de som benytter våre tjenester, slik at gjeldende regelverk etterleves og viktige samfunnsoppgaver kan finansieres.

Spørsmål om fakturaer rettes som før til Aremark Kommune.