Aremark kommune ønsker å være en åpen og transparent kommune. Som et ledd i dette blir politiske møter streamet direkte. Lenke til sendingen legges ut på denne siden i forkant av møtet.

Bli med i et møte uten en Teams-konto:

Politisk møtekalender og møtedokumenter finner du i vår innsynsmodul