Politi

Halden og Aremark politistasjonsdistrikt er en del av Øst politidistrikt og har ansvaret for polititjenesten i Aremark kommune.

Adresse: Øst politidistrikt, postboks 3390, 1402 Ski.

Epost: post.ost@politiet.no

Krimvakt: Halden politistasjon, åpningstider 08.30 - 15.00.

Telefon:  02800 / 112 ved nød.

Politikontakt

Aleksander Westlund er politikontakt for Aremark kommune. Han er stasjonert ved Halden politistasjon og har normalt kontordag i Aremark onsdag eller torsdag i partallsuker.

Politikontakten er et bindeledd mellom politiet og Aremark kommune og skal ivareta det overordnede og planmessige kriminalitetsforebyggende samarbeidet med kommunen. Han er også politiets kontaktpunkt for andre instanser, for næringsliv, lag og foreninger i Aremark.

Kontaktinformasjon: (ved akutte hendelser, ring 112 / 02800)
Telefon: 404 27 099 (man-fre. 08-15) eller på epost: aleksander.westlund@politiet.no

Anmeldelser skal ikke rettes til politikontakten. Slike henvendelser håndteres av krimvakten ved Halden politistasjon.