Mottar ikke anmeldelser

Aremark kommune har ingen lensmann, men en politikontakt. Åse Sivertsen er politiets faste kontaktpunkt ovenfor Aremark kommune. 

Anmeldelser osv skal IKKE rettes til politikontakten. Slike henvendelser håndteres av Halden og Aremark politistasjonsdistrikt. 

Politiet: 02800