Oppgaver

  • Namsmannen har ansvar for sikring og tvangsinndrivelse av pengekrav. Arbeidsoppgavene utføres hos ditt nærmeste politi.
  • Hvis den som skylder penger ikke gjør opp for seg, kan namsmannen tvangsinndrive kravet eller gjennomføre tvangssalg. Forliksrådet hjelper til med å løse tvister gjennom megling. Forliksrådet kan også avsi en dom.
  • Sekretariatsfunksjonen for forliksrådet i Aremark ivaretas av namsmannen i Halden.