Skatteetaten har overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har hatt tidligere.
Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. 

Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet innkreving av restskatt, skatt til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning, utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og arbeidsgiveravgift.

For mer informasjon, besøk Skatteetaten sine nettsider www.skatteetaten.no.