Østfold Kollektivtrafikk

Østfold Kollektivtrafikk har ansvaret for kollektivtilbudet i Aremark.

Østfold Kollektivtrafikk

Flex Østfold

Flex er en blanding av taxi og buss. Flex kjøres kun innenfor kommunegrensen. 

Besøk Flex sin hjemmeside for oppdatert oversikt over tidspunkt og ruter.

Flex Østfold